Hyppää pääsisältöön

espanjan kieli

 • Tavat ja kulttuuri

  15.12.2015 Oppiminen

  Videoita ja artikkeleita espanjankielisestä maailmasta.

  Espanjaan ja espanjalaisiin tapoihin, kulttuuriin ja historiaan pääset tutustumaan näiden artikkeleiden ja videoiden avulla - suomeksi, jos kieli ei ole vielä tuttu, tai espanjaksi, jolloin voit myös testata omaa kielitaitoasi.

 • 1. ¡Cada uno es como es!

  15.12.2015 Oppiminen

  Luonteenpiirteet, epäsuora kerronta, lomanvietto.

  Tässä kurssin ensimmäisessä osassa opit kuvailemaan luonnetta ja kieliopissa tutustumme muun muassa epäsuoraan kerrontaan. Kulttuuriosiossa puhutaan lomanvietosta.

 • 2. ¡Buen viaje!

  15.12.2015 Oppiminen

  Matkustussanastoa, matkailua, käskymuotoja.

  Tässä osassa opiskellaan muun muassa matkustussanastoa. Kieliopissa opit subjunktiivin preesensin muodostuksen ja käytön käskymuodoissa. Lopuksi tutustutaan espanjalaisten matkailutapoihin.

 • 3. ¡Aprender una lengua!

  15.12.2015 Oppiminen

  Pyytäminen ja neuvominen, ajan adverbit, Espanjan kielet

  Tässä osassa opit pyytämään, neuvomaan ja kysymään. Kieliopissa opiskellaan muun muassa ajan adverbejä. Lopuksi tutustutaan Espanjassa puhuttuihin kieliin ja kieltenopiskeluun.

 • 4. Ya llega el fin de semana

  15.12.2015 Oppiminen

  Viihde, taide, vapaa-aika. Preteriti ja imperfekti.

  Tässä osassa opit viihteeseen ja taiteeseen liittyvää sanastoa. Kieliopissa kerrataan muun muassa preteriti ja imperfekti. Lopuksi pohditaan vapaa-ajan viettoa.

 • 5. Historias del pasado

  15.12.2015 Oppiminen

  Menneen ajan aikamuodot ja Don Quijote

  Tässä osassa opit kertomaan menneistä tapahtumista. Kieliopissa kerrataan preteriti ja imperfekti ja opitaan pluskvamperfekti. Kulttuuriosion päähenkilö on Don Quijote.

 • 6. ¡Cuánto tiempo sin verte!

  15.12.2015 Oppiminen

  Kohtelias puhetapa ja tervehtiminen, subjunktiivin preesens.

  Tässä osassa opit kohteliaisuuksia ja virallisempaa käyttäytymistä. Kieliopissa syvennytään subjunktiivin preesensin käyttöön sivulauseissa. Espanjaksi pohditaan tervehdystapoja Espanjassa ja muissa maissa.

 • 7. ¡Vaya fiesta!

  15.12.2015 Oppiminen

  Espanjalaisia juhlia, futuuri, lisää subjunktiivista.

  Tässä osassa opit espanjalaisiin juhliin liittyvää sanastoa. Kieliopissa tutustutaan futuurin ja subjunktiivin perfektin muodostukseen sekä subjunktiivin käyttöön ajanilmaisujen ja olettamusten kanssa. Juhlista puhutaan myös espanjankielisessä artikkelissa.

 • 8. Ponte en forma

  15.12.2015 Oppiminen

  Voinnista puhuminen, subjunktiivin käyttö.

  Tässä osassa opit muun muassa kehoon ja voinnista puhumiseen liittyvää sanastoa. Kieliopissa opiskellaan subjunktiivin käyttöä. Terveyttä ja hyvinvointia pohditaan espanjan kielellä.

 • 9. ¿Qué me cuentas? ¿Estás al día?

  15.12.2015 Oppiminen

  Tunteiden ilmaisu, epäsuora esitys.

  Tässä osassa opit ilmaisemaan hämmästystä, iloa ja surua. Kieliopissa opiskellaan muun muassa epäsuoraa esitystä. Tiedonvälitystä ja kommunikointia pohditaan espanjaksi.

 • 10. En la ciudad

  15.12.2015 Oppiminen

  Mielipiteen ilmaisu, perifraaseja, verbien kertausta.

  Tässä osassa opit ilmaisemaan mielipiteitä ja käyttämään niissä indikatiivia ja subjunktiivia. Kieliopissa opiskellaan myös yleisimpiä perifraaseja ja kerrataan verbimuotoja. Internetin vaikutusta maailman "kutistumiseen" pohditaan espanjaksi.

 • 11. ¡Buen provecho!

  15.12.2015 Oppiminen

  Kirjeen kirjoitus, ehtolauseita, ajanilmaisuja, ruokaa!

  Tässä osassa opit muun muassa kirjoittamaan epämuodollisen ja virallisen kirjeen sekä lyhenteitä. Kieliopissa harjoitellaan ehtolauseita ja ajanilmaisuja. Espanjaksi pohditaan ruokaa ja gastronomian ilmiöitä.

 • 12. ¿Buscas trabajo?

  15.12.2015 Oppiminen

  Työnhakua, tunteiden ilmaisua, verbirakenteita.

  Tässä osassa opit työpaikkailmoituksiin liittyvää sanastoa ja kirjoittamaan CV:n. Kieliopissa opit lisää tavallisia perifraaseja ja datiivilla järjestyviä verbejä sekä ilmaisemaan tunteita ja mieltymyksiä. Työntekoa ulkomailla pohditaan espanjaksi.

 • 1. Hola, amigos!

  15.12.2015 Oppiminen

  Opiskelu aloitetaan tervehdyksistä ja muista perusasioista.

  Tässä osassa opit espanjan kielen tavallisimmat tervehdykset ja esittelemään itsesi. Tutustut myös eri maiden ja kansallisuuksien nimiin sekä opit numerot 1-15. Kieliopissa opit mm. persoonapronominit. Kulttuuriosio esittelee Espanjan pähkinänkuoressa.

 • 2. Ser o no ser, ¡vaya cuestión!

  15.12.2015 Oppiminen

  Ammatteja, perhesanastoa, substantiivien suku ja luku.

  Tässä osassa opit ammatteihin liittyvää sanastoa, kuvailemaan ihmisiä sekä perhesanastoa. Kieliopissa opiskellaan muun muassa substantiivien suku ja luku. Kulttuuriosiossa kerrotaan espanjan kielestä ja sen levinneisyydestä.

 • 3. ¡Amigos para siempre!

  15.12.2015 Oppiminen

  Harrastuksia, urheilulajeja, verbin preesens, numerot 16-100

  Tässä osassa opit harrastuksia ja urheilulajeja, ja kieliopissa opiskellaan muun muassa säännöllisten -ar, -er ja -ir -verbien preesenstaivutus. Opitaan myös lukusanat 16-100. Kulttuuriosiossa tutustutaan espanjalaiseen arkeen.

 • 4. ¡Hogar, dulce hogar!

  15.12.2015 Oppiminen

  Tienkysymistä, paikanilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit tienkysymistä ja paikanilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • 5. La aldea global. ¡No te pierdas!

  15.12.2015 Oppiminen

  Kaupunki- ja ruokasanastoa, verbejä, uuden ajan historiaa.

  Tässä osassa opit kaupunki- ja ruokasanastoa, ja kieliopissa opiskellaan muun muassa diftongoituvia verbejä ja demonstratiivipronomineja. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulta nykyaikaan.

 • 6. ¡De compras!

  15.12.2015 Oppiminen

  Vaateostoksia, luvut 100-1000, adjektiiveja, ruokakulttuuria

  Tässä osassa käydään vaateostoksilla. Opitaan lukusanat 100-1000 ja opiskellaan adjektiivien vertailu- ja rinnastusmuodot sekä akkusatiivipronominit. Kulttuuriosiossa tutustutaan espanjalaiseen ruokakulttuuriin.

 • 7. Despierta, despierta. Los días y las horas

  15.12.2015 Oppiminen

  Ajanmääreitä, tulevaisuuden verbejä, espanjalaisia juhlia

  Tässä osassa opit ajanilmaisuja, esim. kellonajat ja viikonpäivät. Kieliopissa opiskellaan muun muassa refleksiiviverbien taivutus ja aikamuodoista lähifutuuri. Lisäksi tutustutaan espanjalaisiin juhliin!

Sivut