Hyppää pääsisältöön

Profiili: Satu Kivelä

Toimittaja / Yle Radio 1

Artikkelit

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Hoitava lukeminen tekee hyvää – Kerro, mitä lukeminen antaa sinulle

Yksinkertaisimmillaan hoitava lukeminen on sellaista, joka tekee lukijalleen hyvää. Ihminen voi itse määritellä, millainen lukeminen lisää hyvinvointia.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Kilpailuttaminen ja vertailu lannistavat - Kerro, onko sinulla kokemuksia henkisestä väkivallasta klassisen musiikin kentällä

Klassisen musiikin kulttuuri ei ole väitöskirjatutkija Anna Ramstedtin mukaan irrallaan muusta kulttuurista vaan ilmiöt limittyvät usein myös muihin yhteiskunnallisiin ilmiöihin.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Häiriö on katkos vuorovaikutuksessa - Millaisia kokemuksia sinulla on?

Yksilökeskeisessä ajassa häiriön alku ja juuri paikannetaan koulun kontekstissa usein yksittäisiin lapsiin ja nuoriin.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Ruokajonoista on tullut pysyvä ilmiö

Tutkimusten mukaan Suomessa ruoka-apuun turvautuu hyvin erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä ja myös työssäkäyviä.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Haapa ylläpitää elämää

Haapa ylläpitää lukuisten muiden lajien elämää elävänä, lahotessaan ja maatuessaankin.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Kasvu ja kasvattaminen edellyttävät aikaa ja turvallisuutta

Elämme lyhytjännitteisessä kulttuurissa, joka muovaa myös kasvatusta.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Intensiivisen äitiyden ideaali kasaa hoivavastuuta äitien harteille

Intensiivinen äitiys uusintaa sukupuolistunutta työnjakoa perheiden sisällä.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Työttömyys on haavoittava yhteiskunnallinen olosuhde

Suomalaisessa yhteiskunnassa ja kulttuurissa on professori Lena Nären mukaan vahvistunut oman onnen seppä -ajatus, jota aiemmin on pidetty amerikkalaisena piirteenä.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Ruoka ja keho liittyvät kaikkeen elämässä

Koulun ruokakasvatuksessa korostuu hävikin minimoimisen ja tarkkailun lisäksi nopeutta ja tehokkuutta ihannoiva eetos.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Köyhyysriski on kasvanut inflaation myötä

Inflaatio on nostanut kaikkia arjen välttämättömiä kuluja. Palkansaajien tilipussin ostovoima on heikentynyt eniten yli 60 vuoteen.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Inkluusiota voi tarkastella useista eri näkökulmista

Inkluusion käsite on laaja, ja siinä voidaan huomioida sosiaalisen kestävyyden lisäksi myös planeetan tila ja muiden lajien oikeudet.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Perhe, ystävät ja terveys ovat nuorille tärkeitä

Kokemukset osallisuudesta ja merkityksellisestä elämästä polarisoituvat.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Ihmiskeskeisyys kaventaa elämää

Ihminen ei ole aina nostanut itseään muiden lajien yläpuolelle.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Sairastuminen voi muuttaa myös läheisten elämän

Suomessa on yli miljoona omaishoitajaa.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Sairastuminen on henkilökohtainen ja kulttuurillinen kokemus

Sairautta määritellään lääketieteessä oireiden ja mittausten perusteella, mutta kyse on aina myös kokemuksesta ja kulttuurista.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Turvallisuus voi olla muutakin kuin riskien puuttumista

Turvallisuus voidaan kokea monella tavalla.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Pipolätkä on luovaa leikkiä jäällä

Pipolätkä on spontaani pelitapahtuma, jossa pelivälineet ja maalit voivat olla oikeastaan mitä vain.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Lahjan antaminen ja saaminen voi olla vaarallista

Ihmisyhteisöt ovat antaneet lahjoja jo hyvin kauan.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Musiikkialalla yli 70 prosenttia on kokenut epäasiallista käytöstä

Epäasiallisen käytöksen muodot voivat olla monenlaisia.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Lapsen ja nuoren liuku poispäin yhteiskunnasta voi alkaa hyvin pienistä asioista

Päihdenuoret eivät ole saaneet ajoissa tarvitsemaansa apua.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Maskuliininen kulttuuri estää tasa-arvon toteutumista

Tekniikan alat ovat edelleen hyvin miesvaltaisia.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Miellyttäjä piilottaa itsensä

Miellyttäminen voi olla haitallinen selviytymiskeino.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Ihminen on sosiaalinen eläin

Ihmislajin selviytymisen edellytys on ollut yhteistyö.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Jokainen on intuitiivinen, vaikka ei sitä tiedostaisikaan

Kiire, pelko ja häly heikentävät laaja-alaista ajattelua.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Ihmisyydessä on halu elää yhdessä muiden lajien kanssa

Erityisesti naiset ovat pitäneet yllä eläinyhteyttä.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Työn merkitys vaihtelee eri aikoina

Vakituinen työpaikka yhdistetään turvallisuuteen ja myös hyv

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Suomessa suota on pidetty joutomaana

Suomalaisten suhde suohon on ristiriitainen.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Kaupunkiaktivismin henkeen liittyy avoimuus ja jakaminen

Kaupunkiaktivismi liittyy yhteisen hyvän edistäminen.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Taloudellinen asema ja koulutus vaikuttavat liikkumiseen

Yksilökeskeisessä ajassamme vähäinen liikkuminen saatetaan m

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Yksilökeskeinen vanhemmuus uuvuttaa

Länsimaissa vastuu lapsista on korostetusti vanhemmilla.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Synnytyskertomukset muuttavat käytäntöjä

Synnyttäjät ovat aiemmin vaienneet kokemuksistaan.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Hoivaaminen on radikaalia

Median narratiiveissa korostuu hoivan ihanuus tai kamaluus.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Äitiyden normeja toistetaan ja vastustetaan

Yhdysvaltalaisissa äitiblogeissa näkyy äitimisen moninaisuus

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Yksityinen ja julkinen sekoittuvat somessa

Some vaikuttaa sosiaalisiin rooleihin.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Koti on ihmisoikeus

Kriisit kasvattavat yhteiskunnallista eriarvoisuutta.

Toimittaja Satu Kivelä, Havaintoja ihmisestä -ohjelmasta.

Suomalainen suorittaa koko elämänsä

Suorittajakansalaisuus ruokkii riittämättömyyden tunnetta.

Näytä lisää Olet sivulla 1, siirry seuraavalle sivulle