Skip to main content

Oktavuohtadieđut / Yhteystiedot

PB 38 / Sajos
99871 Anár
+358 16 675 7500

sami.radio@yle.fi

Hoavdajoavku / Johtoryhmä

Maiju Saijets
Hoavda / Päällikkö
maiju.saijets@yle.fi
+358 44 4210 917

Susanna Guttorm
Vuorrohoavdda / Suunnitteleva tuottaja 15.-28.1.2018
susanna.guttorm@yle.fi
+358 40 1909 113

Inger-Elle Suoninen
Vuorrohoavdda / Suunnitteleva tuottaja 1.-14.1.2018
inger-elle.suoninen@yle.fi
+358 40 6800 615

Kaisa Aikio
Tv-hoavda / Sisältövastaava
kaisa.aikio@yle.fi
+358 40 5412 186

Doaimmahus / Toimitus

Jouni Aikio
Digitaliserenprošeavtta ja Sámi Ealli Arkiivva jođiheaddji / Digitointiprojektin ja Saamen Elävän Arkiston vastuuhenkilö
jouni.aikio@yle.fi
+358 40 5412 187

Martta Alajärvi
Doaimmaheaddji / Toimittaja
martta.alajarvi@yle.fi

Susanna Guttorm
Doaimmaheaddji / Toimittaja
susanna.guttorm@yle.fi
+358 40 1909 113

Heli Huovinen
Doaimmaheaddji, Sohkaršohkka / Toimittaja, Sohkaršohkka
heli.huovinen@yle.fi
+358 40 1461 686

Anja Kaarret
Doaimmaheaddji / Toimittaja
anja.kaarret@yle.fi
+358 40 8407 194

Anneli Lappalainen
Mediadoaimmaheaddji, tv-bagadalli / Mediatoimittaja, tv-ohjaaja
anneli.lappalainen@yle.fi
+358 40 8302 870

Kirsti Helena Länsman
Mediadoaimmaheaddji, tv-bagadalli / Mediatoimittaja, tv-ohjaaja
kirsti.lansman@yle.fi
+358 40 8691 290

Minna Näkkäläjärvi
Doaimmaheaddji (Eanodat) / Toimittaja (Enontekiö)
minna.nakkalajarvi@yle.fi
+358 40 5026 459

Anni-Saara Paltto
Doaimmaheaddji (Eanodat) / Toimittaja (Enontekiö)
anni-saara.paltto@yle.fi
+358 40 8407 193

Aslak Paltto
Doaimmaheaddji, Sohkaršohkka / Toimittaja, Sohkaršohkka
aslak.paltto@yle.fi
+358 40 3583 558

Linnea Rasmus
Doaimmaheaddji / Toimittaja
linnea.rasmus@yle.fi
+358 40 6800 614

Inger-Elle Suoninen
Doaimmaheaddji / Toimittaja
inger-elle.suoninen@yle.fi
+358 40 6800 615

Vesa Toppari
Mediadoaimmaheaddji, tv-bagadalli / Mediatoimittaja, tv-ohjaaja
vesa.toppari@yle.fi
+358 40 5745 294

Ritva Torikka
Doaimmaheaddji / Toimittaja
ritva.torikka@yle.fi
+358 40 5412 819

Xia Torikka
Doaimmaheaddji / Toimittaja
xia.torikka@yle.fi

Sara Wesslin
Doaimmaheaddji / Toimittaja
sara.wesslin@yle.fi
+358 40 6890 016

Sari Hirvasvuopio
Tekstejeaddji-doaimmaheaddji (Helsset) / Tekstittäjä-toimittaja (Helsinki)
sari.hirvasvuopio@yle.fi
+358 40 5590 608

Erkki Gauriloff
Doaimmaheaddji / Toimittaja
erkki.gauriloff@yle.fi
+358 40 196 4293

Jonne Järvinen
Doaimmaheaddji / Toimittaja
jonne.jarvinen@yle.fi

Irene Länsman
Doaimmaheaddji / Toimittaja
irene.lansman@yle.fi

Teknihkka / Tekniikka

Pentti Kusmin
Musihkkadoaimmaheaddji-jietnateknihkar / Musiikkitoimittaja-ääniteknikko
pentti.kusmin@yle.fi
+358 40 6734 763

Mikkâl Morottaja
Teknihka vástideaddji / Tekniikkavastaava
mikkal.morottaja@yle.fi
+358 16 675 7500

Yle Sápmi
Twitter: @ylesapmi