Hyppää pääsisältöön

Kumppanuudet ovat meille tärkeitä

Haluamme kehittää yhteistyötä ja hyödyntää voimavaroja ja osaamispotentiaalia laajasti. Hyvä yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia.

Kumppanuuksista on tullut entistä tärkeämpiä, kun muutosvauhti kasvaa ja toimintaympäristöt monimutkaistuvat.

Kumppanuus perustuu luottamukseen ja siihen tarvitaan ihmisiä, tahtoa ja sitoutumista.

Yhteistyön lisääminen kuuluu Ylen strategiaan

Yle on jo usean vuoden lisännyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kehitämme toimintaamme monipuolisella yhteistyöllä niin sisältöjen kuin jakelun ja teknologian osalta.

Valitsemme yhteistyökumppanimme julkisen palvelun tehtävään soveltuvin perustein.

Ylen kumppanuuden periaatteet

  • Yle ja kumppani sitoutuvat yhteisesti sovittuun päämäärään ja noudattamaan lakeja ja säännöksiä,
  • toimimaan eettisesti,
  • toimimaan tasapuolisesti, syrjimättömästi ja yhdenvertaisesti,
  • huomioimaan mahdolliset eturistiriidat,
  • noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä liiketoimintaperiaatteita,
  • kunnioittamaan työntekijöiden perusoikeuksia,
  • tarjoamaan turvalliset ja terveelliset työskentelymahdollisuudet ja
  • suojelemaan ympäristöä.

Yle Lab - Yhdessä luomme merkityksellisimmät mediakokemukset

Autamme käyttäjälähtöisen konseptin rakennuksessa

Yle Lab on verkosto, joka luo digitaalisiselle muutokselle suuntaa. Autamme median ammattilaisia ja uusia kykyjä kehittämään käyttäjälähtöisiä konsepteja, jotka kiinnostavat ja sitouttavat. Tarjoamme aikaa ja paikkoja vuorovaikutukselle ja yhdessä oppimiselle. Tavoitteena on aina tarjota käyttäjille huippuunsa hiottu käyttäjäkokemus ja vaikuttava lopputulos.

Yle Lab - Yhdessä luomme merkityksellisimmät mediakokemukset

Autamme käyttäjälähtöisen konseptin rakennuksessa

Yle Lab on verkosto, joka luo digitaalisiselle muutokselle suuntaa. Autamme median ammattilaisia ja uusia kykyjä kehittämään käyttäjälähtöisiä konsepteja, jotka kiinnostavat ja sitouttavat. Tarjoamme aikaa ja paikkoja vuorovaikutukselle ja yhdessä oppimiselle. Tavoitteena on aina tarjota käyttäjille huippuunsa hiottu käyttäjäkokemus ja vaikuttava lopputulos.

Ylen toimintaperiaatteet

Ylen toimintaa ohjaavat myös eettiset ohjeet.

Toimintaamme ohjaa paitsi Yle-laki myös eettiset ohjeet ja linjaukset. Ohjeet koskevat paitsi kaikkia yleläisiä myös freelancereita ja yhteistyökumppaneita.

Ylen kumppanuuskartta
Ylen kumppanuuskartta Kuva: Yle Yle,kumppanuus,kumppanuuskartta