Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Kumppaneille

Pääsisältö

Kumppaneille

Kumppanuudet ovat meille tärkeitä

Haluamme kehittää yhteistyötä ja hyödyntää voimavaroja ja osaamispotentiaalia laajasti. Hyvä yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia.

Kumppanuuksista on tullut entistä tärkeämpiä, kun muutosvauhti kasvaa ja toimintaympäristöt monimutkaistuvat.

Kumppanuus perustuu luottamukseen ja siihen tarvitaan ihmisiä, tahtoa ja sitoutumista.

Yhteistyön lisääminen kuuluu Ylen strategiaan

Yle on jo usean vuoden lisännyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kehitämme toimintaamme monipuolisella yhteistyöllä niin sisältöjen kuin jakelun ja teknologian osalta.

Valitsemme yhteistyökumppanimme julkisen palvelun tehtävään soveltuvin perustein.

Ylen kumppanuuden periaatteet

  • Yle ja kumppani sitoutuvat yhteisesti sovittuun päämäärään ja noudattamaan lakeja ja säännöksiä, 

  • toimimaan eettisesti,

  • toimimaan tasapuolisesti, syrjimättömästi ja yhdenvertaisesti,

  • huomioimaan mahdolliset eturistiriidat,

  • noudattamaan yleisesti hyväksyttyjä liiketoimintaperiaatteita,

  • kunnioittamaan työntekijöiden perusoikeuksia,

  • tarjoamaan turvalliset ja terveelliset työskentelymahdollisuudet ja

  • suojelemaan ympäristöä.

Ylen käyttö referenssinä

Yleä ei voi käyttää mainonnan välineenä tai kolmannen osapuolen kaupallisen toiminnan edistäjänä. Referenssikäytöstä tulee aina sopia Ylen kanssa kirjallisesti etukäteen. Keskustelun voi aloittaa oman yhteyshenkilön kanssa.

Lähtökohtaisesti Yle voi hyväksyä referenssikäytön, jossa Ylen nimi tai muu tunnus esitetään kumppanin muiden asiakkaiden nimien tai muiden tunnusten joukossa siten, että viittaaminen ei ole erityisen silmiinpistävää. Muunlainen referenssikäyttö harkitaan tapauskohtaisesti erikseen. Ellei referenssikäytöstä kirjallisesti toisin sovita, Yle voi sallia referenssikäytön määräajaksi ja vasta Ylelle toteutetun palvelun tai muun toimeksiannon suorittamisen jälkeen.

Ylen toimintaperiaatteet

Toimintaperiaatteistamme osa koskee yleläisten lisäksi myös Ylelle töitä tekeviä freelancereita ja muita yhteistyökumppaneita.

Tuotantoyhtiöille

Tutustu siihen, miten toimimme tuotantoyhtiöiden kanssa.

Freelancereille

Tutustu ohjeisiimme freelancereille.

Yle Lab - Yhdessä luomme merkityksellisimmät mediakokemukset

Yle Lab auttaa median ammattilaisia ja uusia kykyjä kehittämään käyttäjälähtöisiä konsepteja.