Hyppää pääsisältöön

Kumppanuudet ovat meille tärkeitä

Haluamme kehittää yhteistyötä ja hyödyntää voimavaroja ja osaamispotentiaalia laajasti. Hyvä yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia.

Kumppanuuksista on tullut entistä tärkeämpiä, kun muutosvauhti kasvaa ja toimintaympäristöt monimutkaistuvat.

Kumppanuus perustuu luottamukseen ja siihen tarvitaan ihmisiä, tahtoa ja sitoutumista.

Yhteistyön lisääminen kuuluu Ylen strategiaan

Yle on jo usean vuoden lisännyt yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.

Kehitämme toimintaamme monipuolisella yhteistyöllä niin sisältöjen kuin jakelun ja teknologian osalta.

Valitsemme yhteistyökumppanimme julkisen palvelun tehtävään soveltuvin perustein.

Ylen kumppanuuden periaatteet

  • vastuullisuus ja tasapuolisuus
  • aito, itsenäisten kumppaneiden yhteistyö
  • yhteinen molempia hyödyttävä päämäärä ja tasapuolinen riskinjako
  • aktiivinen osallisuus
  • asiakaslähtöisyys
  • yhteisiä, pitkän aikavälin tavoitteita palveleva kehittäminen.

Ylen toimintaperiaatteet

Ylen toimintaa ohjaavat myös eettiset ohjeet.

Toimintaamme ohjaa paitsi Yle-laki myös eettiset ohjeet ja linjaukset. Ohjeet koskevat paitsi kaikkia yleläisiä myös freelancereita ja yhteistyökumppaneita.

Ylen kumppanuuskartta
Ylen kumppanuuskartta Kuva: Yle Yle,kumppanuus,kumppanuuskartta