Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Kumppaneille

Pääsisältö

Kumppaneille

Kumppanuudet ovat meille tärkeitä

Haluamme kehittää yhteistyötä ja hyödyntää voimavaroja ja osaamispotentiaalia laajasti. Hyvä yhteistyö hyödyttää kaikkia osapuolia.

Kumppanuuksista on tullut entistä tärkeämpiä, kun muutosvauhti kasvaa ja toimintaympäristöt monimutkaistuvat.

Kumppanuus perustuu luottamukseen ja siihen tarvitaan ihmisiä, tahtoa ja sitoutumista.

Ylen kumppanuuden tavoitteet

Ylen kumppanuuden periaatteet

  • Yhteinen strateginen tavoite, jota kumpikaan ei yksin voi saavuttaa

  • Toisiaan täydentävät osaamiset ja resurssit sekä synergiaedut

  • Osapuolten yhdenvertaisuus ja yhteisesti sovitut toimintatavat

  • Lähtökohtana jaettu vastuu riskeistä ja hyödyistä

  • Ennakoiva sopimus, jossa sovittu keskeiset tavoitteet, toimintatavat ja roolit

Kumppaneiden tulee noudattaa Ylen yhteistyökumppaneiden eettistä toimintaohjetta ja kumppanuuden tulee olla Ylen arvojen mukaista sekä tukea Ylen brändiä.

Yhteistyöhankkeissa olemme sitoutuneet Luovan alan vastuullisuusmallin tavotteisiin.

Ylen toiminnassa havaituista tai epäillyistä mahdollisista väärinkäytöksistä tulee ilmoittaa keskitetysti Ylen eettiseen ilmoituskanavaan.