Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Ylen organisaatio

Pääsisältö

Ylen organisaatio

Ylen hallintoneuvosto

Ylen ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jossa on 21 jäsentä. Hallintoneuvosto mm. päättää yhtiön strategiasta ja valvoo, että Ylen julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi.

Ylen hallitus

Ylen hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Hallitus mm. valitsee yhtiön ylimmän johdon, päättää seuraavan vuoden talousarviosta ja vastaa yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta.

Ylen toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Ylen toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Vastaavat toimittajat

Ylen vastaavat toimittajat huolehtivat siitä, että Ylen sisällöntuotannossa ja julkaisutoiminnassa noudatetaan lakia, eettisiä ohjeita ja yhtiön toimintaa koskevia muita ohjeita. Vastaavien toimittajien vastuut ja tehtävät on määritelty sananvapauslaissa.

Ylen yksiköt

Ylen yksiköt ovat Strategia ja asiakkuusUutis- ja ajankohtaistoimintaUrheilu ja tapahtumat, Luovat sisällöt ja media, ruotsinkielinen yksikkö Svenska Yle sekä teknologiayksikkö Teknologia ja kehitys.
Tukipalveluista vastaavat osastot Henkilöstö ja turvallisuus, Viestintä ja brändiTalous sekä Laki.

Yhtiökokous

Ylen varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut yhtiökokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Yhtiöjärjestys

Ylen yhtiöjärjestys määrittelee mm. yhtiön toimialan, osakepääoman ja hallintoelimet.

Sisäinen ja ulkoinen valvonta

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan mm. Ylen toimintaa koskevan informaation luotettavuus, yhtiön tehokas johtaminen, voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö sekä lakien, periaatteiden ja ohjeiden noudattaminen.

Toimintaperiaatteet

Ylen toiminnasta säädetään Laissa Yleisradio Oy:stä. Lisäksi toimintaamme ohjaavat eri säädökset, toimintaperiaatteet ja ohjeistukset.

Ota meihin yhteyttä

Verkossa

lomakkeella

Sähköpostitse

etunimi.sukunimi@yle.fi

Puhelimitse

Ylen vaihde:
09 14801
(rekisteriseloste)