Hyppää pääsisältöön
Ylen organisaatio 2019
Ylen organisaatio 2019 organisaatio,Yle,organisaatiokaavio

Ylen hallintoneuvosto

Ylen ylin päättävä elin, jonka 21 jäsentä valitsee eduskunta

Ylen ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jossa on 21 jäsentä. Hallintoneuvoston jäseniksi on valittava tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä.

Hallintoneuvoston tehtävänä on mm. päättää yhtiön strategiasta sekä huolehtia ja valvoa, että Ylen julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi.

Tutustu Ylen hallintoneuvoston jäseniin.

Ylen hallitus

Hallitus valitsee yhtiön muun ylimmän johdon.

Ylen hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä. Heidän tulee edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja molempia kieliryhmiä.

Hallitus mm. valitsee yhtiön ylimmän johdon, päättää seuraavan vuoden talousarviosta ja vastaa yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta.

Tutustu Ylen hallituksen jäseniin.

Ylen toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Tutustu Ylen johtoryhmään.

Ylen toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Ylen toimitusjohtaja on Merja Ylä-Anttila.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Tutustu Ylen toimitusjohtajaan ja johtoryhmään.

Ylen yksiköt

Minkälaisia tehtäviä organisaation eri osilla on?

Ylen sisältöyksiköt ovat Uutis- ja ajankohtaistoiminta, Urheilu ja tapahtumat, Luovat sisällöt ja ruotsinkielinen yksikkö Svenska Yle. Ylessä toimii myös julkaisuyksikkö Julkaisut sekä teknologiayksikkö Teknologia ja kehitys.

Tukipalveluista vastaavat osastot Henkilöstö, Strategia ja viestintä, Talous sekä Laki.

Tutustu Ylen yksiköihin.

Yhtiökokous

Ylen varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.5.2018.

Ylen varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.5.2018.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut yhtiökokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Ota meihin yhteyttä

SähköpostitseYleläisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@yle.fi.