Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Toimintaperiaatteet

Pääsisältö

Toimintaperiaatteet

Ylen toiminnasta säädetään Laissa Yleisradio Oy:stä. Laki muun muassa määrittelee hallintoneuvoston ja hallituksen tehtävät sekä Ylen julkisen palvelun tehtävät.

Toimintaamme ohjaavat myös eri säädökset, toimintaperiaatteet ja ohjeistukset. Ylen strategia viitoittaa tulevien vuosien tavoitteita ja toimintatapaa. Yleläisen eettiset periaatteet koskevat kaikkea Ylen toimintaa ja siihen sitoutuvat kaikki yleläiset, freelancerit ja Ylen kumppanit.

Symboli-kuva, jossa vaaka.

Toimintaamme ohjaavat lait ja säädökset

Laki Yleisradio Oy:stä (Finlex)

Laki määrittää Ylen julkisen palvelun tehtävät sekä hallintoneuvoston ja hallituksen tehtävät.

Laki yleisradioverosta (Finlex)

Laki määrittää henkilön ja yhteisön yleisradioveron määrän.

Laki valtion tv- ja radiorahastosta (Finlex)

Laki järjestää Ylen toiminnan rahoituksen.

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (Finlex)

Laki määrittää mm. vastaavien toimittajien vastuut.

Kuvaohjelmalaki (Finlex)

Laki säätää ikärajamerkinnät tv-ohjelmissa.

Symboli-kuva, jossa radio, televisio ja kännykkä.

Sisältöjämme koskevat linjaukset

Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettiset ohjeet (OTS)

OTS-ohjeet sitovat kaikkia, jotka tekevät ohjelmia ja sisältöjä Ylessä ja Ylelle.

OTS-ohjeita täydentävät seuraavat Ylen vastaavien toimittajien hyväksymät ohjeet:

Ylen Uutis- ja ajankohtaistoiminnan journalistiset periaatteet

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan journalistiset periaatteet pohjaavat Ylen arvoille ja käytännön toiminnalle.

Ylen tapahtumajournalistiset periaatteet

Tapahtumajournalismin periaatteet täydentävät Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisiä ohjeita (OTS).

Journalistin ohjeet

Olemme sitoutuneet noudattamaan journalistisessa toiminnassamme Journalistin ohjeita.

Ylen tekstimuotoiset sisällöt

Yle-lain mukaan Ylen tekstimuotoisen sisällön pitää liittyä yhtiön liikkuvaa kuvaa tai ääntä sisältävään julkaisuun. Tästä on joitakin poikkeuksia.

Oikaisu- tai vastinepyynnön lähettäminen

Voit lähettää Ylelle oikaisu- tai vastinepyynnön, joka liittyy johonkin ohjelmaan tai artikkeliimme.

Symboli-kuva, jossa maapallo.

Tietosuojalauseke ja ohjeemme verkkoon

Ylen palveluita koskeva tietosuojalauseke

Tietosuojalauseke määrittää yksityisyyden suojan Ylen verkkopalveluissa.

Ylen palvelujen personointi ja uutisautomaatio

Käytämme verkkopalveluissamme personointia sekä uutisautomaatiota.

Keskusteluohje

Ohjeemme keskustelijoille Ylen ylläpitämillä verkkosivuilla ja some-tileillä.

Sosiaalisen median toimintalinjaukset

Sosiaalinen media on yksi journalistinen työväline Ylelle.

Ylen materiaalin linkitys sosiaalisessa mediassa

Ohje määrittää millainen Ylen sisältöjen linkittäminen on sallittua yritysten some-kanavissa.

Ylen kilpailut ja arvonnat somealustoilla

Ohje kertoo toimintaperiaatteet Ylen arvontoihin somessa.