Hyppää pääsisältöön

Ylen toiminta perustuu yhtiön arvoihin ja strategiaan

Ylen toiminnasta säädetään Laissa Yleisradio Oy:stä. Laki muun muassa määrittelee hallintoneuvoston ja hallituksen tehtävät sekä Ylen julkisen palvelun tehtävät.

Toimintaamme ohjaavat myös eri säädökset, toimintaperiaatteet ja ohjeistukset. Ylen strategia viitoittaa tulevien vuosien tavoitteita ja toimintatapaa. Ylen eettinen ohje koskee kaikkea Ylen toimintaa ja siihen sitoutuvat kaikki yleläiset, freelancerit ja Ylen kumppanit.

Toimintaamme ohjaavat lait ja säädökset

Laki Yleisradio Oy:stä

Laki Yleisradio Oy:stä (Finlex) määrittelee Ylen julkisen palvelun tehtävät sekä hallintoneuvoston ja hallituksen tehtävät.

Laki yleisradioverosta

Laki yleisradioverosta (Finlex) määrittää henkilön ja yhteisön yleisradioveron määrän.

Kuvaohjelmalaki

Kuvaohjelmalaissa (Finlex) säädetään ikärajamerkinnöistä tv-ohjelmissa.