Hyppää pääsisältöön

Ylen vastuullisuus

Yhteiskuntavastuun verkkokertomus

Vastuullisuus on Ylen julkisen palvelun tehtävän ja arvopohjaisen toiminnan ydintä. Kerromme näillä sivuilla Ylen vastuullisesta toiminnasta vuonna 2017 GRI G4-ohjeiston mukaan.

Näin johdamme vastuullisuutta

Miten Yle kantaa vastuuta?

Vastuullisuus on julkisen palvelun ytimessä

Vastuullisuus kytkeytyy kaikkiin valintoihin ja päätöksiin, joita teemme mediayhtiönä, yhteiskunnallisena toimijana, työnantajana ja yhteistyökumppanina. Huomioimme toiminnassamme niin taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kuin ympäristövastuun.

Miten Yle käyttää rahansa?

Yle käyttää 90 % ohjelmakuluistaan kotimaisiin sisältöihin.

Käytämme 90 % ohjelmakuluistamme kotimaisiin sisältöihin, ja tarjoamme töitä luovalle alalle.

Ketkä Ylessä päättävät?

Hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön ylin päättävä elin on 21-jäseninen hallintoneuvosto, jonka jäsenet valitsee eduskunta. Ylen hallituksen muodostavat yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat. Johtoryhmä vastaa strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumisesta.

Vastuullisuus Ylen sisällöissä ja palveluissa

Ylen toimintaperiaatteet

Ylen toimintaa ohjaavat myös eettiset ohjeet.

Toimintaamme ohjaa paitsi Yle-laki myös eettiset ohjeet ja linjaukset. Ohjeet koskevat paitsi kaikkia yleläisiä myös freelancereita ja yhteistyökumppaneita.

Noudatamme eettisiä ohjeita

Vastaavat toimittajat; Yle Julkisen sanan neuvostossa

Ylen sisältöjen teossa, journalismissa ja julkaisutoiminnassa noudatetaan koko media-alaa koskevia yhteisiä eettisiä ohjeita, Journalistin ohjeita ja Ylen omia eettisiä ohjeita.

Sosiaalinen vastuu

Monipuolista yhteistyötä

Ylen kumppanuudet yhteistyötä, yhteishankkeita ja verkostoja

Yle valitsee yhteistyökumppaninsa julkisen palvelun tehtävään ja arvoihin soveltuvin perustein.

Tällainen Yle on työnantajana

Ylen yleisin tehtävä on toimittaja.

Työllistämme suoraan ja välillisesti tuhansia suomalaisia ja vahvistamme luovan alan elinvoimaa. Miten toteutuu tasa-arvo, miten tuemme työhyvinvointia, miten työstä palkitaan?

Palkat ja palkitseminen

Tietoa Ylen palkoista ja palkitsemisen perusteista.

Yleläisten palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Vastuumme ympäristöstä

Huolehdimme ympäristöstä

Ympäristövastuun tunnuslukuja

Kiinnitämme erityistä huomiota sähkönkulutukseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Huomioimme ympäristön myös matkustamisessa, hankinnoissa, jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä.