Hyppää pääsisältöön

Näin johdamme vastuullisuutta

Miten Yle kantaa vastuuta?

Vastuullisuus on julkisen palvelun ytimessä

Vastuullisuus kytkeytyy kaikkiin valintoihin ja päätöksiin, joita teemme mediayhtiönä, yhteiskunnallisena toimijana, työnantajana ja yhteistyökumppanina. Huomioimme toiminnassamme niin taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kuin ympäristövastuun.

Miten Yle käyttää rahansa?

Yle käyttää 90 % ohjelmakuluistaan kotimaisiin sisältöihin.

Käytämme 90 % ohjelmakuluistamme kotimaisiin sisältöihin, ja tarjoamme töitä luovalle alalle.

Ketkä Ylessä päättävät?

Hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön ylin päättävä elin on 21-jäseninen hallintoneuvosto, jonka jäsenet valitsee eduskunta. Ylen hallituksen muodostavat yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat. Johtoryhmä vastaa strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutumisesta.

Vastuullisuus Ylen sisällöissä ja palveluissa

Tietoa, sivistystä, oivalluksia, elämyksiä

Yhteiskuntavastuu Ylen sisällöissä

Vaalimme vähemmistöjen kulttuureja huomioimalla pienet ryhmät sekä sisällöissä että kohderyhmänä. Huolehdimme siitä, että yhteiskunnan muutos ja moninaisuus näkyvät ja kuuluvat sisällöissä ja palveluissamme.

Tuotamme esteettömiä palveluja

Selkouutiset, viittomakieliset palvelut ja tekstitykset

Erityispalvelut edistävät Ylen palvelujen esteettömyyttä ja palvelevat erityiskohderyhmien lisäksi muitakin Ylen palvelujen käyttäjiä.

Ylen toimintaperiaatteet

Ylen toimintaa ohjaavat myös eettiset ohjeet.

Toimintaamme ohjaa paitsi Yle-laki myös eettiset ohjeet ja linjaukset. Ohjeet koskevat kaikkia yleläisiä sekä freelancereita ja yhteistyökumppaneita.

Noudatamme eettisiä ohjeita

Vastaavat toimittajat; Yle Julkisen sanan neuvostossa

Ylen sisältöjen teossa, journalismissa ja julkaisutoiminnassa noudatetaan koko media-alaa koskevia yhteisiä eettisiä ohjeita, Journalistin ohjeita ja Ylen omia eettisiä ohjeita.

Sosiaalinen vastuu

Monipuolista yhteistyötä

Ylen kumppanuudet yhteistyötä, yhteishankkeita ja verkostoja

Yle valitsee yhteistyökumppaninsa julkisen palvelun tehtävään ja arvoihin soveltuvin perustein.

Tällainen Yle on työnantajana

Yle työllistää tuhansia suomalaisia.

Yle työllistää suoraan ja välillisesti tuhansia suomalaisia ja vahvistaa luovan alan elinvoimaa. Miten toteutuu tasa-arvo, miten työstä palkitaan, millaiset ovat uranäkymät?

Palkat ja palkitseminen

Tietoa Ylen palkoista ja palkitsemisen perusteista.

Yleläisten palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella.

Vastuumme ympäristöstä

Huolehdimme ympäristöstä

Ympäristövastuun tunnuslukuja

Kiinnitämme erityistä huomiota sähkönkulutukseen ja energiatehokkuuden parantamiseen. Huomioimme ympäristön myös matkustamisessa, hankinnoissa, jätteiden lajittelussa ja kierrätyksessä.