Hyppää pääsisältöön

Yleisön ymmärtäminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Siksi tutkimme sitä, mitä suomalaiset meiltä haluavat

Tutkimme vuosittain suomalaisten mielikuvia julkisen palvelun toiminnastamme ja Ylestä instituutiona. Haluamme selvittää, millaisia odotuksia suomalaisilla on meitä kohtaan ja miten odotukset täytämme. Tuloksia hyödynnetään toimintamme kehittämiseen.

Vuonna 2017

Yle TV1 katsotuin ja Yle Radio Suomi kuunnelluin kanava Suomessa

  • Joka viikko suomalaisista noin 93 % seuraa sisältöjämme televisiossa, radiossa tai verkossa.
  • Suomalaisista 76 % käyttää Ylen palveluja päivittäin.
  • Tavoitamme päivittäin tv:n ja Yle Areenan kautta 54 % yli 4-vuotiaista suomalaisista ja radion kautta 38 % yli 9-vuotiaista. Yli 15-vuotiaista tavoitamme 20 % verkossa päivittäin.

Yli 865 miljoona käyntiä

Ylen verkko- ja mobiilipalveluihin tehtiin yli 865 miljoonaa käyntiä, 30 % enemmän kuin viime vuonna.

Ohjelmia käynnistettiin keskimäärin 1,5 miljoona kertaa

Ohjelmia käynnistettiin Yle Areenassa keskimäärin 1,5 miljoonaa kertaa joka päivä, vuodessa noin puoli miljardia käynnistystä.

Suomalaiset käyttävät Yle Areenaa eniten tableteilla ja älypuhelimilla

Suomalaiset käyttävät Yle Areenaa eniten tableteilla ja älypuhelimilla.

Ylen tavoitteet

Suomalaiset arvostavat Yleä

Seuraamme sitä, miten tärkeänä suomalaiset pitävät Yleä henkilökohtaisesti ja miten he arvostavat Yleä.

Ylen strategiset tavoitteet toteutuivat vuonna 2017 seuraavasti:

Yle on henkilökohtaisesti tärkeä: 6,8/10
Suomalaiset arvostavat Yleä: 8/10
― Taloustutkimus, Yle
Ylen asiakkuustavoitteet ja toteutumat 2017, graafi
Ylen asiakkuustavoitteet ja toteutumat 2017, graafi Kuva: Yle graafit,asiakkuus,tavoitteet,2017

Suomalaisista 95 % katsoo, että olemme onnistuneet julkisen palvelun tehtävässämme

  • Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksen mukaan suomalaisista 95 % katsoo, että olemme onnistuneet julkisen palvelun tehtävässämme vähintään melko hyvin.
  • Kolme neljästä suomalaisesta (76 %) kokee saavansa erittäin hyvin tai melko hyvin vastinetta Yle-verolle.
  • Tyytyväisyys Ylen rahoitusratkaisuun on noussut. Vastaajista 72 % oli siihen erittäin tai melko tyytyväinen. (2016: 67 %)
  • Suomalaisista 87 % on sitä mieltä, että huomioimme sisältöjen ja palvelujen rinnalla myös erittäin tai melko hyvin yhteiskuntavastuun eri osa-alueet.

(Taloustutkimus, 2017) Lue lisää tuloksia, pdf.

Tärkeimpiä ovat luotettava tieto, kotimainen tarjonta ja lastenohjelmat

Suomalaisten mielestä Ylen tärkeimpien tehtävien joukossa ovat mm. luotettava tiedonsaanti, kotimainen tarjonta omalla äidinkielellä, turvalliset lastenohjelmat ja erityispalvelut.

Tämä käy ilmi Ylen arvo suomalaisille -tutkimuksesta (Taloustutkimus, 2017).

Tutkimuksen mukaan suomalaisten luottamus Yleä kohtaan on pysynyt korkealla tasolla. Vastaajista 80 % luottaa Yleen erittäin paljon tai melko paljon.

Miten mittaamme?

Miten mittaamme?

Suomalaiset kuluttavat mediasisälltöjä yhä enemmän verkossa. Käytämme verkkosivujen kävijämittaukseen eri työkaluja, kuten comScorea, Adobea ja FIAMia. FIAM on suomalaisten mediayhtiöiden yhteismittaus ja sen tuottamia tuloksia eri sivustojen kävijämääristä voi tarkastella mitttauksen omilla verkkosivuilla.

Television katselua ja radion kuuntelua mitataan Finnpanel Oy:n tutkimuksilla.

Television katselua mittaamme TV-mittaritutkimuksella, johon valitaan satunnaisesti 1 100 taloutta, yhteensä noin 2 300 henkilöä Suomesta. Perheiden televisioihin asennetaan mittarit, jotka rekisteröivät kaiken tv-katselun. Lisäksi selvitetään katselua myös muilla kuin televisiolaitteilla.

Radiokuuntelijoiden määriä tutkitaan Kansallisella Radiotutkimuksella (KRT), jossa kuuntelua seurataan päiväkirjamenetelmällä. Vuoden aikana toteutetaan noin 52 tutkimuskierrosta ja kerätään tietoa yli 21 000 suomalaisen radionkuuntelusta.

Graafeja yleisöluvuista

Lue lisää

Tutustu vuosikertomuksiimme

Kerromme niissä mm. miten Ylen tarjonta kohtaa yleisönsä, merkityksestämme suomalaisille ja vastuullisesta toiminnastamme.