Hyppää pääsisältöön

Yle työnantajana

Työllistämme suoraan ja välillisesti tuhansia suomalaisia ja vahvistamme luovan alan elinvoimaa. Tarjoamme työtilaisuuksia ja harjoittelupaikkoja myös tuleville osaajille.

Kannustamme työntekijöitämme avoimeen vuoropuheluun sekä työkulttuurin kehittämiseen.

Vahvistamme luovaa alaa

Työllistämme suoraan ja välillisesti tuhansia suomalaisia ja vahvistamme luovan alan elinvoimaa. Tarjoamme työtilaisuuksia ja harjoittelupaikkoja myös tuleville osaajille.

Vakituisia yleläisiä oli vuoden 2017 lopussa 2 786 henkilöä. Lisäksi tarjoamme työmahdollisuuksia merkittävälle määrälle määräaikaisia ja freelancereita. Näiden ei-vakituisten työsuhteiden osuus maksetuista palkoista on viidennes.

Vakituisia työntekijöitä vuoden lopussa

Vuosi10/20182017201620152014
Henkilöä2 8092 7862 9513 0433 163

Yleisin tehtävä on toimittaja

Ylestä löytyy lukuisia ammatteja, joista yleisin on toimittaja. Heitä on kolmasosa koko henkilöstöstä. Muita tavallisia ammattinimikkeitä ovat tuottaja, mediatoimittaja ja tuotantokoordinaattori.

Journalistisissa töissä edellytetään usein korkeakoulututkintoa. Toimittajien taustat ovat monenlaisia ja koulutuskirjo on laaja, mutta journalistiikka ja valtiotiede ovat tavallisimpia pääaineita.

Tavallinen tutkinto Ylessä on myös medianomin amk-tutkinto. Esimerkiksi tuotantokoordinaattorit ja ohjelmateknisten töiden osaajat ovat usein medianomeja.

Useat tehtävät vaativat monipuolista osaamista. Esimerkiksi maakuntaradioissa toimittajat kuvaavat ja editoivat omat juttunsa sekä versioivat ne radioon, televisioon ja nettiin.

Mahdollisuus monipuoliseen uraan

Ylessä on mahdollisuus monimuotoiseen uraan, sillä yhtiön sisäistä koulutusta ja kehitystoimintaa on runsaasti, ja tehtävien kiertoon kannustetaan.

Oli työmme sitten toimituksissa tai tuotannoissa – haluamme pitää osaamisemme korkealla tasolla. Peilaamme sitä jatkuvasti alalla tapahtuviin muutoksiin.

Monen julkaisuvälineen talossa pidämme monimediaisen sisältötuotannon osaamista tärkeänä. Viime vuosina koulutuksia on järjestetty erityisesti sisältöjen tekemisestä verkkoon.

Tasa-arvo ja moninaisuus

Olemme jo pitkään tehneet tasa-arvotyötä. Ylessä naisten keskipalkka on 96,2 prosenttia miesten keskipalkasta. Ohjelmatyöntekijöiden eli Journalistiliiton työehtosopimusalueella, johon Ylessä kuuluu noin 2 100 vakituista työntekijää, naisten keskipalkka oli 99,5 prosenttia miesten keskipalkasta. (2017)

Vakinaisesta henkilöstöstä naisia on 49 prosenttia. Esimiestehtävissä naisten osuus on 50 prosenttia ja sukupuolijakauma on tasainen kaikilla esimiestasoilla. (2017) Johtoryhmän 8 jäsenestä naisia on 4. Hallituksen 7 jäsenestä naisia on 3. (9/2018)

Yleisimmissä työtehtävissä eli toimittajana tai tuottajana työskentelevissä naisia on hieman yli puolet (53 prosenttia vuonna 2017), mutta tuotannoissa ja tekniikassa työ on yhä miesvaltaista. Tavoitteenamme on, että Ylen kaikissa tehtävissä miesten ja naisten osuus on 40–60 prosenttia. Ylessä isät voivat pitää lakisääteisen kolmen viikon isyyslomansa palkallisena.

Tasa-arvosuunnitelma

Kiinnitämme tasa-arvoon erityisesti huomiota rekrytoinneissa, sisäisessä kierrossa ja palkkapäätöksissä. Uudistimme tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmamme vuosille 2018–2019.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa painotetaan entistä enemmän tasa-arvoa rekrytoinneissa ja työkierrossa. Uuden harjoitteluohjelman avulla haluamme lisää moninaisuutta henkilöstössään. Lisäksi suunnitelmaan on tuotu uutena asiana pyrkimys työn ja perhe-elämän parempaan tasapainottamiseen.

Tasa-arvosuunnitelman tärkeitä tavoitteita ovat

 • tasapuolinen sukupuolijakauma kaikissa tiimeissä ja työtehtävissä
 • todellinen tasa-arvo palkoissa
 • yhtäläiset työ- ja kehittymismahdollisuudet kaikille sukupuolesta, etnisestä taustasta yms. riippumatta.

 • Ylessä pyritään myös aktiivisesti estämään sukupuoleen kohdistuva häirintä työpaikalla. Tästä on tehty erillinen Ylen hyvää kohtelua -ohjeistus.

  Yle ottaa vuonna 2018 nuoria palkalliseen harjoitteluun 1–2 kuukaudeksi.

  Uusi 5 + 5 + 5 -harjoitteluohjelma on tarkoitettu kolmelle ryhmälle: koulunsa päättäneille vailla ammattikoulutusta oleville nuorille, maahanmuuttajataustaisille ja toimintarajoitteisille nuorille. Tavoitteena on saada Yleen 5 harjoittelijaa joka ryhmästä. Näin edistämme mahdollisimman monimuotoisista taustosta tulevien työntekijöiden rekrytointia.

  Työhyvinvointi

  Tuemme työhyvinvointia yksilöllisesti ja esimiesten työnohjauksella sekä erilaisilla työkykyä ylläpitävillä ohjelmilla. Koulutusta on annettu muun muassa työvuorosuunnitteluun, jotta epäsäännöllisen työn terveydellistä rasitusta voidaan vähentää. Ennaltaehkäisevän toiminnan ohella tuki- ja liikuntaryhmistä saa apua.

  Ylessä toimii työajan ulkopuolella myös monia aktiivisia liikunta- ja harrastekerhoja, jotka edesauttavat työssä jaksamista ja viihtymistä.

  Sairauspoissaolot ovat Ylessä olleet vuosia alle EK:n jäsenyritysten pitkäaikaisen keskiarvon.

  Vuonna 2017

 • Työtapaturmia sattui 109, mikä on hiukan enemmän kuin edellisvuonna.
 • Sairauspoissaolopäiviä oli 21 862 (vuonna 2016: 23 546 päivää).
 • Suhteutettuna henkilömäärään sairauspoissaolopäiviä oli 6,9 pv/ henkilö.
 • Poissaolon keskimääräinen pituus oli 12,9 päivää.

 • Hyvä työpäivä Ylessä -kysely

  Seuraamme henkilöstön työtyytyväisyyttä vuosittain. Työhyvinvointia kartoittavaan Hyvä työpäivä Ylessä -kyselyyn vastasi 71 prosenttia henkilöstöstä (2017).

  Työntekijöiden antama kokonaisarvosana asteikolla 1–5 oli 3,74 (3,72 vuonna 2016).

  Sairauspoissaolot ja työtapaturmat 2013–2017

  Vuosi20172016201520142013
  SAIRAUSPOISSAOLOT (KESKIM. PV/HLÖ)6,97,1777
  POISSAOLON KESKIM. PITUUS (PV)12,911,7111010
  TYÖTAPATURMIEN MÄÄRÄ109116106106121

  Henkilöstön vaihtuvuus, kulut ja ikärakenne vuonna 2017

 • Henkilötyövuosia kertyi kaikissa työsuhteissa yhteensä 3 333 (157 vähemmän kuin edellisenä vuonna).

 • Henkilötyövuosia kertyi kuukausi- ja tuntipalkkaisissa työsuhteissa keskimäärin 3 119 (150 vähemmän kuin edellisenä vuonna).

 • Vakituisia työntekijöitä oli vuoden lopussa 2 786 henkilöä (165 henkilöä vähemmän kuin 2015).

 • Vakituisia työsuhteita päättyi vuoden aikana 234, joista 91 eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

 • Uusia vakituisia työsuhteita alkoi 69. Uusista työntekijöistä 80 prosenttia tuli sisältöihin liittyviin tehtäviin.

 • Henkilöstöstä oli palkkasumman mukaan laskettuna vakituisia kuukausipalkkaisia 81 prosenttia, määräaikaisia kuukausipalkkaisia 9 prosenttia, tuntipalkkaisia 2 prosenttia ja suoritepalkkaisia (freelancereita) 8 prosenttia.

 • Freelancerpalkkioita maksettiin vuoden aikana 5 043 eri henkilölle.

 • Tuki- ja hallintotehtävissä työskentelevien osuus pysyi ennallaan ja oli 10 prosenttia kuukausipalkkaisista työntekijöistä.

 • Yleisin ammattinimike oli toimittaja: heitä oli kolmasosa (31 prosenttia) koko henkilöstöstä.

 • Vakituisen henkilöstön keski-ikä oli 49 vuotta.

 • Ylen vakituisesta henkilöstöstä 98 prosenttia kuului työehtosopimusten piiriin. Työehtosopimusten soveltamisalojen ulkopuolelle jää yhtiön johto.
 • Kuukausipalkkaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2017, graafi
  Kuukausipalkkaisen henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma 2017, graafi Kuva: Yle Yle,graafit,ikä,sukupuoli,henkilöstö

  Ylen vastuullisuus 2017

  Yhteiskuntavastuun verkkokertomus

  Vastuullisuus on Ylen julkisen palvelun tehtävän ja arvopohjaisen toiminnan ydintä. Kerromme näillä sivuilla Ylen vastuullisesta toiminnasta vuonna 2017 GRI G4-ohjeiston mukaan.

  Ylen yksiköt

  Minkälaisia tehtäviä organisaation eri osilla on?

  Yle on jaettu viiteen yksikköön. Sisältöjä tuottavat ja julkaisevat Uutis- ja ajankohtaistoiminta, ruotsinkielinen Svenska Yle, Luovat sisällöt, julkaisuyksikkö Julkaisut sekä tuotanto- ja teknologiayksikkö Tuotannot.

  Tukipalveluista vastaavat osastot HR,- viestintä- ja strategiatoiminnot, Talous- ja henkilöstöpalvelut sekä Lakiasiat.

  Tutustu Ylen yksiköihin.