Hyppää pääsisältöön

Ylen puhelinvaihteen rekisteriseloste

Yleisradio Oy, Puhelinvaihde

1. Rekisterinpitäjä
Yleisradio Oy
Radiokatu 5, 00024 Yleisradio
puh. 09 14801

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Janne Anttila, PL96, 00024 Yleisradio, janne.anttila@yle.fi, puh. 09 14801

3. Rekisterin nimi
Yleisradion puhelinvaihdepalvelu

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilörekisteri on perustettu Yleisradio Oy:n puhelinvaihdepalvelun ja puheluiden edelleenvälityksen hoitamiseksi sekä palvelun laadun varmistamista varten.

Asiakkaan ottaessa yhteyttä vaihdepalveluun voidaan vaihteen kanssa käydyt keskustelut nauhoittaa. Nauhoitetta voidaan käyttää asiakaspalvelutapahtumien ja puheluiden sisällön todentamiseen sekä asiakaspalveluhenkilöstön koulutukseen. Tallenteet tuhotaan 21 vuorokauden jälkeen, kun niitä ei enää tarvita edellä mainittuihin tarkoituksiin. Ainoastaan asiakastietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt käsittelevät tallenteita.

5. Rekisterin tietosisältö
Vaihdepalveluhenkilön kanssa käytyjen keskustelujen äänitallenteet ja tiedot soittoajasta, soittajan numerosta sekä puhelun kestosta.

Rekisteri sisältää Ylen työntekijöiden perustietoja lähinnä puheluiden edelleenvälittämisen hoitamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakaspuheluiden tallenteet, Ylen henkilöstötietojärjestelmä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Yleisradio Oy voi luovuttaa rekisteritietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa. Tietojen käsittelyn teknisen tai operatiivisen toteuttamisen johdosta tallenteet sijaitsevat Yleisradio Oy:n palveluntarjoajalla tai tietoja saatetaan muuten käsitellä teknisen käyttöyhteyden avulla.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9 Rekisterinsuojauksen periaatteet
Koko Yleisradio Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.