Hyppää pääsisältöön

Ylen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut yhtiökokouskutsussa erikseen mainitut asiat.

Kokouksessa käsitellään muun muassa seuraavat asiat:

  • esitetään tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä hallintoneuvoston lausunto niistä
  • päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta
  • päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
  • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
  • määrätään hallintoneuvoston puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot
  • valitaan seuraavan tilikauden tilintarkastajat ja heidän varamiehensä.

Ylen varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.5.2018.

Yhtiökokous hyväksyi Yleisradion hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 2 §:n ja hallintoneuvoston tehtäviä koskevan yhtiöjärjestyksen 6 §:n muuttamisesta vastaamaan Yleisradio Oy:stä annetun lain (28.6.2017/436) 15.7.2017 voimaan tulleita muutoksia sekä tilintarkastajia koskevan yhtiöjärjestyksen 12 §:n päivityksen vastaamaan voimassa olevaa lakia.

Yhtiökokousten pöytäkirjat (pdf):