Hyppää pääsisältöön

Sisältöä aiheesta Hallinnointi

Pääsisältö

Ylen organisaatio 2018

 1. Hallintoneuvosto

  1. Hallitus

   1. Toimitusjohtaja

    1. Julkaisut
     1. Radiokanavat
     2. TV-kanavat
     3. Areena
     4. Arkisto
     5. Brändit ja asiakkuusmarkkinointi
     6. Internetkehitys
     7. Nuorten palvelut
     8. Asiakkuusanalytiikka
     9. Julkaisusuunnittelu
     10. Tekijänoikeudet
     11. Julkaisukumppanuudet
    2. Uutis- ja ajankohtaistoiminta
     1. Uutis- ja ajankohtaistoimitus
     2. Urheilu
     3. Aluetoiminta
     4. Studio ja kuva
     5. Kehitys
    3. Luovat sisällöt
     1. Asia
     2. Draama
     3. Kulttuuri ja viihde
     4. Lapset ja nuoret
     5. RSO
     6. Tuotekehitys, suunnittelu, kumppanuudet ja osaaminen
    4. Svenska Yle
     1. Journalistisk innehåll
      1. Nyheter
      2. Sport
      3. Regioner
      4. Kultur
      5. Fakta
      6. Barn och unga
     2. Medier och utgivning
     3. Medieproduktion
     4. Strategi och publikforskning
    5. Tuotannot
     1. Tuotanto
     2. Tekniikka
     3. Tilat
     1. HR-, viestintä ja strategia-toiminnot
     2. Talous- ja henkilöstöpalvelut
     3. Lakiasiat

Hallintoneuvosto

Ylen ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jossa on 21 jäsentä.

Hallintoneuvoston jäseniksi on valittava tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä.

Hallitus

Ylen hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon.

Yhtiön hallituksen tulee edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja molempia kieliryhmiä.

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja johtaa yhtiön toimintaa osakeyhtiölain sekä yhtiön hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa.

Yhtiökokous

Ylen varsinainen yhtiökokous pidettiin 8.5.2018.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut yhtiökokouskutsussa erikseen mainitut asiat.