Hyppää pääsisältöön
Yle yhtiönä

Työkulttuuri ja osaamisen kehittäminen 2019

Vuoden aikana jatkoimme johtamis- ja työkulttuurin määrätietoista kehittämistä.

Ylen työkulttuurin kulmakiviksi määriteltiin rohkeus, luovuus, yhdessä tekeminen, arvostus ja työn merkityksellisyys.

Lisäksi perustimme työkulttuurin vahvistamiseksi sisäisen kulttuurihakkerien verkoston, joka tukee työkulttuurin kehitystä työyhteisöissä.

Yleläiset ovat osa jotain suurempaa. Rakensimme vuoden aikana yhteisen palapelin, johon jokainen yleläinen sai tuunata oma palansa. Eri tiimien palapelit koottiin yhteiseksi teokseksi. Pasilasta löytyvä tilataideteos muistuttaa yhdessä tekemisen voimasta ja yleläisten työn merkityksellisyydestä.

Osaamisen kehittäminen

Toimittajien koulutusta tukeva Journalismin akatemia tarjosi kursseja muun muassa tiedonhakuun, uusiin kerrontamuotoihin ja vuorovaikutukseen suomalaisten ja journalistien välillä.

Julkaisimme uuden e-oppimisen ympäristön, jonne tuotiin saataville tuoreita journalismin verkkokursseja. Aloitimme tutkivan journalismin työkierron tähän erikoistuneissa toimituksissa.

Pasilan suomenkielinen uutis- ja ajankohtaistoimitus otti käyttöön BBC:n 50:50-mallin, joka tähtää sukupuolten tasapainoisempaan edustukseen sisällöissä. Malli otettiin käyttöön vuoden 2019 alussa myös osissa ruotsinkielistä Svenska Yleä. Tämän ansiosta sukupuolijakauma Ylen uutis- ja ajankohtaissisällöissä muuttui tasapainoisemmaksi.