Italia: kielioppitentti

Valitse oikea vaihtoehto ja täydennä lauseet.

Ratkaisu
X
quello on oikea muoto silloin, jos seuraavan sanan alussa on s+toinen konsonantti tai z; questo ei sovi yhteen sanan lì (tuolla) kanssa
Vihje
1. Vorremmo__________tavolo lì.
X
Haluaisimme tuon pöydän tuolla.
Ratkaisu
X
bella = femininiimuoto; bello on oikea muoto silloin, jos seuraavan sanan alussa on s+toinen konsonantti tai z
Vihje
2. Conosci un __________albergo?
X
Tiedätkö /tunnetko jonkin hyvän hotellin?
Ratkaisu
X
di = genetiivi; dal edellyttäisi jotain vuosilukua, esim. Abito a Roma dal 2003.
Vihje
3. Abito a Roma__________due anni.
X
Olen asunut Roomassa kaksi vuotta.
Ratkaisu
X
*facci = muotoa ei ole olemassa; faccio = minä teen, jolloin per favore ei ole looginen lopetus!
Vihje
4. Mi (fare)_________un caffé, per favore!
X
Valmistakaa / tehkää minulle yksi kahvi, olkaa hyvä!
Ratkaisu
X
finisco = minä lopetan, finisca = konjunktiivi ja edellyttäisi toista lausetta, esim. Voglio che (haluan että) la trasmissione finisca alle 8.00!
Vihje
5. La trasmissione (finire)___________alle 8.00.
X
Lähetys päättyy klo 8.00.
Ratkaisu
X
*li andiamo = mahdoton kieliopillisesti, koska li on objektipronomini 'heidät'; *gli andiamo = mahdoton kieliopillisesti, koska gli on datiivipronomini 'hänelle'
Vihje
6. Andate al cinema stasera?
X
Menettekö elokuviin tänä iltana? Menemme sinne.
Ratkaisu
X
dica = sanokaa; guardi = katsokaa
Vihje
7. Mi__________quel pezzo di pizza, per favore!
X
Antakaa minulle tuo pala pizzaa, olkaa hyvä!
Ratkaisu
X
*Scusomi = ei mahdollinen muoto; scusino = monikon teitittely: Suokaa minulle anteeksi!
Vihje
8. __________, Sandra!
X
Suo minulle anteeksi, Sandra!
Ratkaisu
X
preferiamo = pidämme parempana; finiamo = päätämme, lopetamme molemmat muut vaihtoehdot edellyttäisivät jonkin objektin, esim. Finiamo gli studi. = Saatamme opintomme päätökseen.
Vihje
9. Che cosa fate qua in Italia?
X
Mitä teette täällä Italiassa? Työskentelemme.
Ratkaisu
X
a presto = nähdään pian!; a dopo = nähdään myöhemmin!
Vihje
10. "Può dirmi dov'è il bagno?" "Sì, la porta___________."
X
Voitteko sanoa minulle missä WC on? Kyllä, ovi oikealla.
/ 10
YLE Tulosta