Italia: kielioppitentti

Valitse oikea vaihtoehto

Ratkaisu
X
mia ei käy, koska puuttuu välttämätön artikkeli il mio = väärä suku eli maskuliini, 'casa' on feminiini
Vihje
1. ______ nuova casa è bella.
X
Uusi taloni on kaunis.
Ratkaisu
X
vostri = puuttuu välttämätön artikkeli vostro = yksikkö ja lisäksi puuttuu artikkeli
Vihje
2. Avete portato ______ documenti?
X
Toitteko henkilötodistuksenne?
Ratkaisu
X
il tuo = lähisukulaisten ja perheenjäsenten kanssa ei omistuspronominin eteen tule artikkelia tuoi = monikko, siksi väärin
Vihje
3. Dov´è ______ marito?
X
Missä miehesi on?
Ratkaisu
X
che = kuin-sana silloin kun seuraava sana on verbi tai prepositio (puhekielessä sitä käytetään usein myös tällaisissa lauseyhteyksissä) di = artikkeli puuttuu
Vihje
4. La birra è più calda ______ acqua.
X
Olut on lämpimämpää kuin vesi.
Ratkaisu
X
da = tässä yhteydessä mahdoton prepositio di = ei käy, koska verbin perusmuodon edellä kuin-sana on aina che
Vihje
5. È più facile leggere ______ scrivere.
X
On helpompaa lukea kuin kirjoittaa.
Ratkaisu
X
altissimo = erittäin pitkä; ei käy tässä, koska seuraa vielä adjektiivin perusmuoto 'alto' lo più = väärä artikkeli
Vihje
6. Claudio (195cm) è ____ alto.
X
Claudio on kaikkein pisin.
Ratkaisu
X
fa = edellyttää määrättyä subjektia, eli 'joku tekee' *ci fa = mahdoton muoto
Vihje
7. "Puoi rallentare?" "Certo! Come _____?"
X
Voitko hiljentää vauhtia? Tietysti! Miten se tehdään?
Ratkaisu
X
eccone una nuova = kas tässä uusi prendo l'acqua = haen veden
Vihje
8. "Può controllare i freni?" "Sì, ______."
X
Voitteko tarkistaa jarrut? Kyllä, tarkistan ne heti.
Ratkaisu
X
nella vasca = ammeessa nell'armadio = kaapissa
Vihje
9. Cinzia dorme ________.
X
Cinzia nukkuu sohvalla.
Ratkaisu
X
il lavandino = pesuallas tappeti = mattoja
Vihje
10. In giardino crescono fiori e ______.
X
Puutarhassa kasvaa kukkia ja puita.
/ 10
YLE Tulosta