Italia: kielioppitentti

Valitse oikea vaihtoehto

Ratkaisu
X
ha scritto = on kirjoittanut: subjekti olisi tällöin kirja, joka on kirjoittanut è scritta = ei käy, koska partisiippi on femininiinimuodossa, ja kirja on maskuliini
Vihje
1. Questo libro ____ da Melania Mazzucco.
X
Tämä kirja on Melania Mazzuccon kirjoittama.
Ratkaisu
X
si vede = yksikkö, mutta tähtiä on monta si vendono = myydään
Vihje
2. Chissà se ______ le stelle cadenti stanotte!
X
Saa nähdä näkyykö tänä yönä tähdenlentoja!
Ratkaisu
X
*si ci = partikkeli ja pronomini väärässä järjestyksessä *si si = mahdoton muoto
Vihje
3. In Finlandia non _____ meraviglia se nevica in aprile.
X
Suomessa ei hämmästellä vaikka huhtikuussa sataa lunta.
Ratkaisu
X
dice = persoonattoman muodon partikkeli puuttuu dica = partikkeli puuttuu, ja lisäksi muoto on konjunktiivi
Vihje
4. Come ______ in italiano "avanto"?
X
Miten italiaksi sanotaan "avanto"?
Ratkaisu
X
*venghi = kieliopillisesti väärä muoto venuto = partisiippi, joka tarvitsee apuverbin
Vihje
5. Speriamo che _____ fuori il sole!
X
Toivotaan että aurinko tulee esiin!
Ratkaisu
X
*smettino = mahdoton muoto, koska smettere on 2. ryhmän verbi *smettite = muotoa ei ole olemassa
Vihje
6. Mi auguro che voi non ______ di studiare l'italiano!
X
Toivon ettette lakkaa opiskelemasta italiaa!
Ratkaisu
X
abbia visti = partisiippi ei taivu, koska sen edellä ei ole objektipronominia (vrt. ...che li abbia visti tutti) abbi visto = apuverbin muoto on väärä
Vihje
7. È probabile che Agnese ______ tutti i film di Fellini.
X
On todennäköistä, että Agnese on nähnyt kaikki Fellinin filmit.
Ratkaisu
X
*venirebbero = virheellinen muoto verrebbe = on väärä persoona ("hän tulisi”)
Vihje
8. Son convinto che ______ anche loro alla mostra.
X
Olen vakuuttunut, että hekin tulisivat näyttelyyn.
Ratkaisu
X
*tenerei = virheellinen muoto *teneri = virhellinen muoto
Vihje
9. Ci _____ ad andare alla partita!
X
Haluaisin todella mennä otteluun!
Ratkaisu
X
Eccola, prego. = pronomini on feminiinissä, mutta lippu (il biglietto) on maskuliini Non si sa. = Sitä ei tiedä.
Vihje
10. Mi darebbe un biglietto per Torino?
X
Saisinko lipun Torinoon? Kas tässä, olkaa hyvä
/ 10
YLE Tulosta