Ranska: ranskan alkeet, objektipronominit

Vastaa kysymyksiin myöntävästi. Käytä substantiivin tilalla objektipronominia tai vaihda pronomini oikeaksi vastauksen mukaan. Kiinnitä huomiota pronominin paikkaan. Kirjoita vastaus tyhjään kenttään.

1. Tu veux les fleurs?


2. Vous aimez le café?


3. J'achète la glace?


4. Vous finissez le gâteau?


5. Vous voulez voir mon jardin?


6. Elle t'aime bien?


7. Il déteste le travail?


8. Tu finis l'école?


9. Tes parents veulent me voir?


YLE Tulosta