Ranska: ranskan alkeet, objekti- ja datiivipronominit 3

Puhelimeen kysytään eri henkilöitä, joille sanot yhdistäväsi. Käytä objekti- ja datiivipronomineja. Kiinnitä huomiota kysytyn henkilön sukupuoleen sekä siihen sinutteleeko vai teititteleekö soittaja. Kirjoita vastaus tyhjään kenttään.

1. Je voudrais parler à Mme Deneuve, s'il vous plaît.


2. Je voudrais parler à ton frère, s'il te plaît.


3. Je voudrais parler à M. Lanvin, s'il vous plaît.


4. Je voudrais parler à Sophie, s'il te plaît.


5. Je voudrais parler à Mme la Directrice, s'il vous plaît.


YLE Tulosta