Suomi: lausetäydennys (KT)

Valitse oikea vaihtooehto.

1. Mitä mieltä sinä olet asian
?

2. Monissa puheenvuoroissa
esille Suomen puheenjohtajuus.

3. Ei urheilusuoritus ole elämää
asia.

4. Voin korjata kupin, koska palat vain täytyy sovittaa
.

5. Varmista tiedon säilyminen
tiedosto heti.
/ 5
YLE Tulosta