Suomi: opettajan ammatti (KT)

Valitse oikea vaihtoehto.

Opettajan ammatti kehittyy monilla
. Samalla kun opettajat opiskelevat erilaisten
käyttöä, heidän tulisi pysyä selvillä oman alansa kehityksestä ja hoitaa työnsä tarpeeksi hyvin. Opettajalta vaaditaan myös paljon
, jotta hän voisi toimia sivistyksen välittäjänä opiskelijoille. Kulttuurin ja yhteiskuntatiedon opettaminen on tärkeää
siitä,
opettaja peruskoulussa vai ammatillisessa koulutuksessa.
/ 5
YLE Tulosta