Suomi: puheenvuoro kokouksessa (YT)

Kuuntele puhetilanne kahdessa osassa kaksi kertaa ja vastaa, ovatko väittämät oikein vai väärin.

Vihje
1. Mustikkamäen alueelle rakennetaan ensimmäiset kerrostalot.
X
Hyvät läsnäolijat!

Nykyinen asemakaava merkitsee sitä, että Mustikkamäen saaristoalueelle rakennetaan lisää kerrostaloja alkuperäisen suunnitelman vastaisesti. Asemakaavan malli myös tarkoittaa, että talot tulevat sijaitsemaan aivan liian lähekkäin ja tosi pienillä tonteilla. Edelleen asemakaavassa ei oteta huomioon maisemaa: luonnonkauniit kalliot tehdään kivimurskeeksi. Kuuselan kartanon ranta rikotaan aivan liian läheltä kartanon päärakennusta, jolloin kulttuurihistoriallinen kartanomiljöö häviää ainiaaksi.
2. Alue on mahdoton rakentamiseen kallioiden takia.
3. Kartano on meren rannalla.
Vihje
4. Puhuja vastustaa haja-asutusta.
X
Kulttuurimaisemaa ei siis suojella kaupungin taholta nykyisessä asemakaavassa, vaan maaseutumaisuus hävitetään slummimaisella lähiörakentamisella. Kulttuurimaisemaan tällä alueella kuuluvat perinteisesti metsäsaarekkeet ja peltoaukeat; siihen eivät siis kuulu kerros- ja rivitalorykelmät. Jos puistomaisuus säilytettäisiin, rakentaminen olisi väljää eikä suunnitellun tehokasta niin esimerkiksi linnusto voisi säilyä lehdoissa. Onhan täällä tammimetsiköitä ja upeita pähkinäpensaslehtoja. Ympäristösuunnittelun pitäisi kaiken kaikkiaan olla terveyttä tukevaa, mutta tämänhetkinen suunnittelu ei tunnu sitä olevan.
5. Alueella on arvokasta puustoa.
/ 5
YLE Tulosta