Suomi: rakenne- ja sanastotehtävä (YT)

Valitse oikea vaihtoehto.

Sähköyhtiöt kertovat
syysmyrskyihin. Energiateollisuuden
mukaan lähes kaikilla verkonhaltijoilla on
varalle toimintasuunnitelma. Energiateollisuudesta arvioidaan, että vastausten perustella varautumissuunnitelmat vaikuttavat
. Ne myös noudattavat toimialajärjestön
vuodelta 2002. Yhteistyöstä
muun muassa metsänhoitoyhdistysten, metsurien ja koneurakoitsijoiden kanssa.
pidetään yllä
ja erilaisin sopimuksin sekä kalustovarauksin. Myrskyjen
voidaan valmiutta nostaa. (Lähde: Metro 27.9.2006. Muokattu.)
/ 9
YLE Tulosta