Suomi: eräfilatelia (YT)

Lue teksti ja vastaa, ovatko väittämät oikein vai väärin.

Eräfilatelian suosio kasvaa

Hyvin suosittu metsästykseen liittyvä harrastus kautta maailman on riista- ja jahtiaiheisten postimerkkien keräily. Pelkkä jonkun merkin taltioiminen sellaisenaan ei ole kovinkaan antoisaa, harrastuksen hienous avautuu vasta kokoelmia mittaviksi kokonaisuuksiksi järjestettäessä. Metsästys- ja riistapostimerkkejä keräävä joutuu merkkejä kokoelmiksi järjestäessään hakemaan tietoa lehdistä, kirjoista ja internetistä pystyäkseen liittämään sivuille pelkistettyä kirjallista tietoa.
Upeita kokonaisuuksia saa esimerkiksi joistakin riistaeläinlajeista kertovista merkeistä, kuorista ja korteista. Hirvieläin-, karhu- ja vesilintuaiheisiin kokoelmiin materiaalia on saatavissa hyvinkin helposti, vaikeampaa on jo rakentaa kokoelmia, joissa yhdellä lehdellä esitellään merkein, kuorin ja tekstein jotakin harvinaista riistalajia. Toisaalta tämäkään ei pidä paikkaansa; jostakin perin harvinaisesta riistasta saattaa löytyä runsaastikin merkkejä monesta maasta, ja joku yleisempi laji sen sijaan voi esiintyä merkkieläimenä vain harvoin. Näihin harvinaisiin kuuluu valkohäntäpeura, vaikka valkohäntä ja sen alalajit elävät kymmenissä maissa ja monissa maanosissa.
Postimerkkinäyttelyissä näkee joskus hyvinkin erikoisia kokoelmia. Varsin näyttävä oli laaja kokonaisuus, jonka aiheena oli Metsästäjiä ruotsalaisissa postimerkeissä. Siitä tuli mieleen, että näyttävän kokoelman saisi kootuksi esimerkiksi aiheesta Suomalaisia metsästäjiä postimerkeissä. Merkkiskaala ulottuisi aina J. L. Runebergista Juha Kankkuseen. Joukossa olisi muitakin kuin suomalaisia postimerkkejä. Aihefilateliassa ei ole nimeksikään merkitystä julkaisijamaalla, tärkeintä on aihe. Aihekokoelmien sivuilla julkaisijamaakirjo voi näin ollen olla hyvinkin runsas.

(Lähde: Jahti 3.2006. Juha K. Kairikko. Muokattu.)

1. Metsästysaiheisten postimerkkien keräily on uusi harrastus.
2. Tiedon kerääminen kokoelmaan on antoisaa.
3. Vesilinnut on tuttu aihe filateliassa.
4. Valkohäntäpeura on yleinen postimerkkieläin.
5. Suomalaisia metsästäjiä postimerkeissä -kokoelma oli näyttelyssä.
6. Aihekokoelmissa postimerkin julkaisija on sivuseikka.
/ 6
YLE Tulosta