Suomi: opintojen keskeyttäminen (YT)

Lue teksti ja vastaa, ovatko väittämät oikein vai väärin.

Urahaavi pyydysti keskeyttämisvaarassa olleita Vantaalla

Vantaalla ammatillisen koulutuksen keskeyttämiseen on puututtu erityisellä Urahaavi-projektilla. Projektissa oli mukana sekä Vantaan ammatillisessa koulutuskeskuksessa opiskelleita nuoria että nuoria, jotka olivat tulossa ammatilliseen koulutukseen. Euroopan sosiaalirahaston ja Opetushallituksen rahoittaman projektin tarkoituksena oli sekä poistaa opiskelun esteitä jo opiskelleilta nuorilta että tukea ammatilliseen koulutukseen siirtymässä olleita nuoria.
Projektin työntekijät saivat tiedon apua kaipaavasta oppilaasta yleensä opettajalta ja tulivat hänen työparikseen selvittämään ongelmaa. Osassa ongelmia taustalla olivat päihteet tai mielenterveysongelmat, ja niitä alettiin selvittää oppilaitoksen ulkopuolella asiaan perehtyneiden viranomaisten kanssa. Kuitenkin myös hyvin pienillä asioilla on oppimiseen vaikutusta: esimerkiksi jos oppilaan oli vaikea keskittyä, saatettiin yhdessä sopia, että matematiikkaa tullaankin opiskelemaan eturiviin.
Monesti opettajatkin olivat ihmeissään, että näinkö pienestä asiasta kaikki oli kiinni, kertoo projektin vastuuhenkilö, erityisopettaja Heikki Turkka. Urahaavi-projekti vähensi ammatilliset opintonsa keskeyttäneiden oppilaiden määrää runsaasti. Turkan mukaan valtaosa projektissa mukana olleista oppilaista jatkoi opiskelujaan. Kuitenkin niille, jotka keskeyttivät opintonsa projektista huolimatta, etsittiin seuraava tukimuoto niin, että kukaan ei jäänyt tyhjän päälle. Monet jatkoivat esimerkiksi nuorten työpajoihin.

(Lähde: Hämeen Sanomat 6.2.2006. Muokattu.)

1. Projektissa autettiin ongelmanuoria.
2. Opettajat osallistuivat projektiin.
3. Istumapaikka luokassa vaikutti opintomenestykseen.
4. Opettajat hämmästyivät projektin pieniä vaikutuksia.
5. Keskeyttäneiden määrä jatkoi kasvua.
/ 5
YLE Tulosta