Suomen abitreenit: Lauseiden hierarkia 3

Etsi predikaatit ja totea, montako lausetta kussakin virkkeessä on.
Etsi saumasanat.
Etsi kunkin virkkeen saumasanaton lause.
Ratkaise, mitkä lauseista ovat pää-, mitkä sivulauseita. Käytä päälauseista merkintää pl. ja sivulauseista merkintää sl.

Huom! Mallivastauksissa predikaatit on alleviivattu, saumasanat ovat kursiivilla ja saumasanattomat lauseet on lihavoitu.

Vihje

Pää- ja sivulauseet

X
Lauseet ovat joko päälauseita tai sivulauseita.

Päälause on sillä tavoin itsenäinen, että sitä ei saa vastaukseksi mihinkään saman virkkeen lauseen (tai lauseenosan) avulla tehtyyn kysymykseen. Esim. Nyt on kevät, mutta kohta on jo syksy. Molemmat ovat päälauseita, koska kumpaakaan ei voi kysyä toisen avulla.

Sivulauseen saa aina vastaukseksi johonkin saman virkkeen lauseen (tai lauseenosan) avulla tehtävään kysymykseen. Esim. Huomaan, että nyt on kevät. "Huomaan" on päälause. Mitä huomaan? "Että nyt on kevät." "Että nyt on kevät" on sivulause, koska se saadaan vastaukseksi toisen saman virkkeen lauseen avulla tehtyyn kysymykseen.

1. Koska olen syntynyt Helsingissä ja koska olen asunut lapsuuteni ja nuoruuteni Töölössä, tutustuin kiuruun vasta, kun kasvoin aikuiseksi. Pääsin eräänä varhaiskeväänä Nakkilaan, jossa on laajoja peltoaukeita. Siellä ensi kerran huomasin, miten kiuru lenteli pellon yläpuolella laulellen, ja näin, miten se putosi kuin kivi taivaalta maahan lopettaen laulunsa.


YLE Tulosta