Suomen abitreenit: Lauseiden rinnasteisuus

Etsi predikaatit.
Etsi saumasanat.
Etsi keskenään rinnasteiset lauseet.
Etsi saumasanalla alkamaton lause.
Merkitse virkkeen ensimmäinen lause ja sen kanssa mahdollisesti rinnasteinen lause tai rinnasteiset lauseet I:llä. Merkitse II:lla virkkeen alusta lukien ensimmäinen lause, joka ei ole ensimmäisen kanssa rinnasteinen. Merkitse II:lla myös sen kanssa mahdollisesti rinnasteinen tai rinnasteiset lauseet.

Huom! Mallivastauksessa predikaatit on alleviivattu, saumasanat merkitty kursiivilla ja saumasanalla alkamaton lause lihavoitu.

Vihje

Lauseiden rinnasteisuus

X
Saman virkkeen lauseet voivat olla keskenään joko samanarvoisia tai eriarvoisia.

Samanarvoisten lauseiden sanotaan olevan keskenään rinnasteisia. Saman virkkeen keskenään rinnasteiset lauseet yhdistyvät toisiinsa rinnastuskonjunktioiden avulla. Päälause voi olla rinnasteinen vain päälauseen kanssa. Sivulause voi olla rinnasteinen vain toisen sivulauseen kanssa.

1. Kun päivät pitenevät, kun aurinko jo lämmittää ja kun ensimmäiset lumipälvet ilmestyvät, alkavat muuttolinnut saapua.


2. Kiuru saapuu Suomeen jo maaliskuun lopulla tai huhtikuun alussa, ja se onkin yksi ensimmäisistä kevään airuista.


YLE Tulosta