Suomen abitreenit: Lauseiden alisteisuus

Etsi predikaatit.
Etsi saumasanat.
Etsi saumasanalla alkamaton lause.
Tunnista päälauseet ja sivulauseet. Selvitä, mihin kysymykseen kukin sivulause vastaa ja mikä siis on kutakin hallitseva lause.

Predikaatti on mallivastauksessa alleviivattu, saumasanat kursiivilla ja saumasanalla alkamaton lause lihavoitu.

Vihje

Lauseiden alisteisuus

X
Saman virkkeen kahdesta keskenään eriarvoisesta lauseesta toinen on hallitseva, toinen taas hallitsevalle lauseelle alisteinen.

Esimerkiksi:
Tiedämme, että kohta on kevät.
Hallitseva lause, päälause: Tiedämme,
Hallitsevalle alisteinen lause, sivulause: että kohta on kevät.

Tiedämme, että kohta on kevät, vaikka lumi peittää maan.
Hallitseva päälause: Tiedämme,
Päälauseelle alisteinen sivulause: että kohta on kevät,
Että-lauseelle alisteinen sivulause: vaikka lumi vielä peittää maan.

Päälause ei ole alisteinen millekään muulle saman virkkeen lauseelle. Siksi saman virkkeen kaikki päälauseet ovat keskenään rinnasteisia, ja siksi joka virkkeessä on ainakin yksi päälause.

Sivulause ei voi muodostaa virkettä ilman päälausetta: sivulause on alisteinen jollekin toiselle saman virkkeen lauseelle, päälauseelle tai sivulauseelle, eli sen saa vastaukseksi toisen lauseen tai sen jäsenen avulla tehtävään kysymykseen. Kaikki saman virkkeen sivulauseet eivät ole keskenään rinnasteisia. Rinnasteisilla sivulauseilla on yhteinen hallitseva lause, ja ne ovat keskenään samanmuotoisia.

Tuulee, ja sataa lunta.
Päälause: Tuulee,
Sivulause: ja sataa lunta.

Koska sataa lunta, sataa lunta eikä vettä.
Päälauseelle alisteinen sivulause: Koska on pakkanen,
Koska-sivulausetta hallitseva päälause: sataa lunta eikä vettä.

1. Kun koiraskiuru laulaa, se kohoaa väräjävin siivin hyvin korkealle. Usein se laulaa niin korkealla, että se erottuu vain pienenä pisteenä.


2. Kiuru on alkujaan arojen lintu, joka on sopeutunut aikojen kuluessa viljelysmaiden pesimälinnuksi.


3. Kun kiurukoiras on saapunut pesimäseuduilleen, se alkaa heti liverrellä kuuluvasti peltoaukeiden yllä.


4. Kun kiuru laulaa, se kaartelee tai lekuttelee välillä paikallaan.


5. Koska tiedetään, että koiraskiuru livertelee pesäreviirinsä yläpuolella, kiurun pesimisestä voidaan olla varmoja jo laulun perusteella, vaikka pesää ei löytyisikään.


YLE Tulosta