Suomen abitreenit: Lauseenvastikkeet

Etsi lauseenvastikkeet. Muodosta niitä vastaavat sivulauseet.

Mallivastauksessa lauseenvastikkeet on alleviivattu. Myös vastaavat sivulauseet on alleviivattu.

Vihje

Lauseenvastikkeet

X
Lauseenvastikkeiksi on tapana sanoa erilaisia rakenteita, joille on yhteistä ensinnäkin, että niissä ei ole persoonamuotoista verbiä eli predikaattia, vaikka niiden ytimenä usein onkin jokin verbinmuoto. Toinen niitä yhdistävä piirre on, että ne voi korvata sivulauseella, jonka merkitys on suunnilleen sama kuin lauseenvastikkeen. Ne siis muistuttavat lauseita, mutta lauseita ne eivät ole, koska niissä ei ole predikaattia.

Uskon ymmärtäväni asian. (Vrt. Uskon, että ymmärrän asian.)

Tietääkseni asia on näin. (Vrt. Sikäli kuin tiedän, asia on näin.)

Mietittyäni hetken ymmärsin asian. (Vrt. Kun olin miettinyt hetken, ymmärsin asian.)

1. Oletko kuullut Kaisan hankkineen koiran?


2. Käydessäni tapaamassa Kaisaa näin tuon hurmaavan pikku otuksen.


3. Kaisa kertoi sen oppivan koko ajan uusia taitoja.


4. Saadakseen makupalan se osasi jo istua kauniisti.


YLE Tulosta