Suomen abitreenit: Sanaluokat ja sanojen taipuminen 5

Kirjoita sanan jälkeen "p", jos sana on pronomini. Jos sana mielestäsi ei ole pronomini, kirjoita viiva (-).

Ratkaisu
X
Pronominit taipuvat sijoissa kuten muutkin nominit, joiden asemesta niitä käytetään. Pronominit voi jakaa seitsemään alaryhmään. Tärkeitä pronominiryhmiä ovat persoonapronominit (minä, sinä, hän, me, te, he) ja relatiivipronominit (joka ja mikä [silloin kun se ei ole interrogatiivipronomini eli kysymyspronomini]).
Kaikki
ne
ylioppilaat, jotka
minä
tunnen, ovat ainakin vähän
jännittäneet, kun he
ovat valmistautuneet ylioppilaskirjoituksiin. Älkää siis
tekään
huolestuko, jos
tunnette itsenne
hermostuneiksi. Lievä ahdistuneisuus kuuluu tässä
elämänvaiheessa asiaan. Kyllä
sen
kestää.
/ 13
YLE Tulosta