Suomen abitreenit: Lauseenjäsenet 1

Etsi predikaatit ja subjektit. Predikaatit on mallivastauksessa lihavoitu, subjektit alleviivattu.

Ratkaisu
X
Jokaisessa (täydellisessä) lauseessa on predikaatti. Sitä sanotaan lauseen pääjäseneksi. Muoto-opin ja lauseopin ainoa takuuvarma yhtymäkohta on, että kun löytää sanaluokaltaan ja taivutusmuodoltaan persoonamuotoisen verbin, se on lauseopin kannalta tarkasteltuna aina lauseen predikaatti. Toisin sanoen persoonamuotoisella verbillä ei voi olla lauseessa mitään muuta tehtävää kuin toimia predikaattina. Tämä tarkoittaa sitä, että tekstissä on aina yhtä monta lausetta kuin siinä on persoona-muotoisia verbejä eli lauseopin kannalta predikaatteja. Siksi lauseen rakenteen analysointi aloitetaan aina predikaatin toteamisella.

Valtaosassa lauseita on predikatin lisäksi ainakin subjekti, joka kertoo predikaatin ilmaiseman toiminnan tai tapahtumisen suorittajan. (Kukka tuoksuu. Kukat tuoksuvat. Niityllä kasvaa kukkia.) Subjektina voivat olla substantiivi (Aurinko paistaa.), muu substantiivin tapaan käytetty nomini (Se lämmittää.), infinitiivi (On hauska ottaa aurinkoa.), lause (On hauska, että kesä tulee.) tai lauseenvastike. (Tuntuu tuulevan.) Subjekti voi myös sisältyä predikaattiin siten, että se ilmenee ensimmäisessä tai toisessa persoonassa olevan predikaatin persoonapäätteestä. (Iloitsemme keväästä.) Myös subjektia sanotaan lauseen pääjäseneksi, sillä se on niin vahva, että kun se on nominatiivimuotoinen nomini, se määrää predikaatin muodon.

1. Suomalaisille on sananlaskun perusteella selvää, että yksi pääsky ei tee kesää. Suomalaisina tiedämme myös, että pyy pivossa on parempi kuin kymmenen oksalla. Sen sijaan pivon merkitys ei liene enää monellekaan tuttu. Pivo tarkoittaa kouraa. Suomalaisissa sananlaskuissa vilisee muitakin hämmentäviä sanoja, kuten vaikkapa kuu, joka ei aina tarkoitakaan taivaankappaletta vaan joskus myös rasvaa: "Ei konnassa kuuta ole, vaikka kesällä tapettais." Vihjaako sananlasku siihen, että roistot olivat laihoja, tapettiinpa heidät mihin vuodenaikaan hyvänsä? Eivät suomalaiset sentään rikollisten lihavuuteen kantaa ota. Sananlaskun konnat ovat sammakoita.


YLE Tulosta