Suomen abitreenit: Erilaiset lauseet ja lauseenvastikkeet 1

Etsi päälauseet ja sivulauseet. Mallivastauksessa päälause on merkitty pl. ja sivulause sl.

Ratkaisu
X
Lauseet ovat joko päälauseita tai sivulauseita. Päälause on sillä tavoin itsenäinen, että se ei ole jäsenenä millekään muulle lauseelle tai lauseen osalle. Predikaattina sivulause ei voi olla, mutta muina lauseenjäseninä kyllä.
Seuraavassa virkkeessä on päälause ja sen jäljessä subjektina oleva sivulause: On totta, että sananparret sisältävät kansanviisauksia.
Seuraavassa virkkeessä on päälause ja sen jäljessä objektina oleva sivulause: Turha se on, että koira täitä haukkuu.
Seuraavassa virkkeessä on päälause ja sen jäljessä attribuuttina oleva sivulause: Se ampuu, jolla on ruutia.
Seuraavassa virkkeessä on päälause ja sen jäljessä adverbiaalina oleva sivulause: Älä virttä väärin laula, jos et oikein osaa.

1. Sananparsi on kansan keskuudessa yleisten sanontojen eli sananlaskujen ja puheenparsien yhteinen nimitys. Tiedätkö, mikä ero on sananlaskulla ja puheenparrella? Sananlasku esittää itsenäisen ajatuskokonaisuuden, joka on kiinteässä ja mieleenpainuvassa muodossa. Puheenparsi taas voidaan sulauttaa erilaisiin lauseyhteyksiin. Puheenparsi ei muodosta itsenäistä lausetta.


YLE Tulosta