Suomen abitreenit: Erilaiset lauseet ja lauseenvastikkeet 4

Etsi ja nimeä lauseenvastikkeet. Mallivastauksessa finaalirakenteet on merkitty fin.rak., temporaalirakenteet tem.rak., partisiippirakenteet part.rak. ja kvantumrakenteet kvant.rak.

Ratkaisu
X
Partisiippirakenne eli referatiivinen lauseenvastike vastaa objektina olevaa että-lausetta. (Pekka arveli etanan ennustavan sadetta.) Partisiippirakenne vastaa kuitenkin subjektina olevaa että-lausetta silloin, kun partisiippirakenne on osa lausetta, jonka predikaattina on näkymistä, kuulumista tai tuntumista ilmaiseva verbi. (Näyttää tulevan sade.) Tällaisten tapausten esiintymistiheys on kielessä pieni.
Temporaalirakenne eli temporaalinen lauseenvastike vastaa aikaa ilmaisevaa kun-lausetta. On erityisesti huomattava, että se ei vastaa koska-lausetta eikä jos-lausetta. (Kevään tullessa muuttolinnut palaavat Suomeen. Tultuaan ne valtaavat reviirinsä ja alkavat rakentaa pesää.)
Finaalirakenne eli finaalinen lauseenvastike vastaa terkoitusta ilmaisevaa jotta-lausetta. Finaalirakennetta ei voi käyttää passiivin yhteydessä. (Lämmitimme saunan voidaksemme rentoutua perusteellisesti.)
Kvantumrakenne eli kvantum-lauseenvastike vastaa sikäli kuin -lausetta. Sen predikaatti on muodoltaan samanlainen kuin finaalirakenteen, mutta sen merkitys on erilainen, ja sitä voi käyttää myös passiivin yhteydessä. (Tietääkseni Liisan lakkiaisiin oli kutsuttu paljon vieraita.)

1. Isoäiti halusi mennä ylioppilasjuhlissa etupenkkiin kuullakseen rehtorin puheen. Tultuaan koululle hän huomasi salin olevan niin täynnä, että hän ei enää päässyt parhaille paikoille. Ymmärtääkseni hän oli aika pettynyt.


YLE Tulosta