FI – Äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe

18.9.2020

Lukutaidon kokeessa vastataan kahteen tehtävään, joista toinen on osasta I ja toinen osasta II. Kummassakin osassa on kaksi vaihtoehtoista tehtävää. Huomaa, että tehtävä voi olla kaksiosainen.

Joka tehtävästä voi saada 30 pistettä. Jos tehtävä on kaksiosainen, sen toisesta osasta voi saada 12 pistettä ja toisesta osasta 18 pistettä. Kokeen enimmäispistemäärä on 60 pistettä.

Kirjoittaessasi voit lähteä siitä, että lukija tuntee aineiston. Vastauksessa esitetyt havainnot, väitteet ja tulkinnat tulee kuitenkin perustella aineiston avulla.

Kirjoita vastaukset yleiskielellä. Älä otsikoi niitä. Kirjoita yhtenäinen teksti, ellei tehtävänannossa erikseen pyydetä luetelmaa. Vastauksen sopiva pituus kerrotaan tehtävänannon yhteydessä.

Kirjoita valitsemiesi tehtävien vastaukset niille varattuun tilaan. Älä jätä muiden tehtävien vastaustiloihin mitään merkintöjä. Vastaustilaan ei liitetä kuvakaappauksia.

Jos kirjoitat vastauksesi aluksi LibreOffice-ohjelmalla, muista tallentaa luonnoksia usein ja siirtää valmis teksti lopuksi vastaustilaan. Kiinnitä huomiota siihen, että kappalejako erottuu selkeästi.

Osa I: Asia- ja mediatekstit

Vastaa joko tehtävään 1 tai 2.

1. Julkisuuskuvan rakentaminen 30 p.

Analysoi Avaruuden pääkaupunki -kampanjasta kertovaa videota (aineisto 1. A): millaista julkisuuskuvaa Seinäjoesta siinä rakennetaan ja millä keinoin? Vastauksen sopiva pituus on noin 4 500 merkkiä.
 

2. Artikkelin vastakkainasettelut ja puolueettomuus 30 p.

Tutustu Linda Nyholmin artikkeliin (aineisto 2. A), joka käsittelee alkuperäiskansojen oikeuksia.

2.1. Tee luetelma artikkelissa (aineisto 2. A) esiintyvistä vastakkainasetteluista. Vastauksen sopiva pituus on noin 700 merkkiä. 12 p.

 

2.2. Arvioi artikkelin (aineisto 2. A) puolueettomuutta. Vastauksen sopiva pituus on noin 2 500 merkkiä. 18 p.

 

Osa II: Kaunokirjalliset ja muut fiktiiviset tekstit

Vastaa joko tehtävään 3 tai 4.

3. Sankaruus novellissa 30 p.

Analysoi ja tulkitse Petri Tammisen Isiä ja sankareita -novellin (aineisto 3. A) rakentamaa kuvaa sankaruudesta. Vastauksen sopiva pituus on noin 4 500 merkkiä.
 

4. Musiikkivideon keinot 30 p.

Tutustu Missä muruseni on -kappaleen sanoitukseen (aineisto 4. A) ja musiikkivideoon (aineisto 4. B).

4.1. Erittele sanoituksen (aineisto 4. A) äänteellisiä ja muita rakenteellisia ominaisuuksia. Vastauksen sopiva pituus on noin 2 000 merkkiä. 12 p.

 

4.2. Erittele sanoituksen (aineisto 4. A) ja musiikkivideon (aineisto 4. B) kuvakerronnan piirteitä, joita voi pitää romantiikan tyylikaudelle tyypillisinä, ja yhdistä havaintosi aineistojen tulkintaan. Vastauksen sopiva pituus on noin 2 500 merkkiä. 18 p.

 

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.