FI – Pohjoissaame, lyhyt oppimäärä

18.3.2021

Koe koostuu kolmesta osasta: luetun ymmärtäminen, sanasto ja rakenteet sekä kirjallinen tuottaminen. Tässä kokeessa ei ole kuullunymmärtämistehtäviä.

Voit tehdä tehtävät haluamassasi järjestyksessä. Noudata tehtäväkohtaisia vastaamisohjeita. Voit muuttaa antamiasi vastauksia koska tahansa kokeen aikana.

Näppäimistöasettelu on oletuksena suomenkielinen. Voit vaihtaa näppäimistöasettelua klikkaamalla yläpalkin näppäimistösymbolia ja valitsemalla haluamasi näppäimistöasettelun. Näppäimistöasettelun saat näkyviin valitsemalla Sovellukset-valikosta Näppäimistökartta.

Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.

Onnea kokeeseen!

Osa 1: Teavstta ipmirdeapmi

1. Ruovttoluotta Sápmái 30 p.

Ávdnasiin gávnnat Sámi magasiinnas váldojuvvon teavstta Ruovttoluotta Sápmái, mas leat vuolláisárgojuvvon logi dajaldaga. Daidda dajaldagaide leat addojuvvon nummirat ovttežis logeža rádjai. Don galggat čilget dáid sajiid sámegillii iežat sániiguin dahje jorgalit suomagillii nu ahte dan sáhttá áddet dušše ovtta ládje.

1.1 3 p.

 

1.2 3 p.

 

1.3 3 p.

 

1.4 3 p.

 

1.5 3 p.

 

1.6 3 p.

 

1.7 3 p.

 

1.8 3 p.

 

1.9 3 p.

 

1.10 3 p.

 

2. Dánsunjumežagat Katja ja Birit 30 p.

Ávdnasiin gávnnat Š–nuoraidmagasiinnas váldojuvvon teavstta Dánsunjumežagat Katja ja Birit, mas leat vuolláisárgojuvvon logi dajaldaga. Daidda dajaldagaide leat addojuvvon nummirat ovttežis logeža rádjai. Don galggat čilget dáid sajiid sámegillii iežat sániiguin dahje jorgalit suomagillii nu ahte dan sáhttá áddet dušše ovtta ládje.

2.1 3 p.

 

2.2 3 p.

 

2.3 3 p.

 

2.4 3 p.

 

2.5 3 p.

 

2.6 3 p.

 

2.7 3 p.

 

2.8 3 p.

 

2.9 3 p.

 

2.10 3 p.

 

3. “Jikŋon buvttii min Sápmái” 20 p.

Loga teavstta ja vástit gažaldagaide.

3.1 Mikä sai Murin perheen innostumaan matkasta Lappiin? Vastaa lyhyesti suomeksi. 4 p.

 

3.2 Mitä lapset halusivat tehdä Lapissa (kaksi asiaa)? Vastaa lyhyesti suomeksi. 4 p.

 

3.3 Miksi lapset saivat vapaata koulusta? Vastaa lyhyesti suomeksi. 2 p.

 

3.4 Mikä houkuttelee matkailijoita Lappiin (kolme asiaa)? Vastaa lyhyesti suomeksi. 6 p.

 

3.5 Mitä Dave ja Laura aikovat tehdä matkan jälkeen? Vastaa lyhyesti suomeksi. 4 p.

 

4. “Dáppe ruohtadit sáhpánat” 10 p.

Loga teavstta ja vástit gažaldagaide.

4.1 Missä kunnossa Koutokeinon Punaisen Ristin toimipaikka on? 2 p.

 

4.2 Mitä johtaja Marit Lovise Logje Malin on havainnut vapaaehtoisten osallistumisesta pelastustoimiin? 2 p.

 

4.3 Mitä hiiriongelmasta todetaan? 2 p.

 

4.4 Mitä toimipaikassa ei voi tehdä? 2 p.

 

4.5 Miksi toimipaikkaa pidetään hyvänä? 2 p.

 

Osa 2: Ráhkadus ja sátnerádju

5. Vállje rivttes molssaeavttu 10 p.

Loga teavstta ja vállje addojuvvon molssaeavttuin rivttes hámi.

Beana lea  olbmoolmmošolmmožin1 p. dorvu. Beana lea nu daddjon giehtageahčči, olmmoš dan biebmá,  oahpahedjeoahpahiioahpaha1 p. ja stivre. Beana ja olmmoš  ledjetlealeaba1 p. sorjavaččat nubbi nuppis. Olmmoš  eai dárbbašeaba dárbbašii dárbbaš1 p. beatnaga dušše boazobarggus, ja muhto olles siidii ja boazodillái. Buorre boazobeana lea badjeolbmui measta  deháleabbodehálašdehálabbot1 p. go eamit ja isit. Buorre boazobeana ii leat beare eaiggádii ávkin, muhto olles siidii ávkin.

Beatnagis lea iežas sadji goađis, uksanjálmmis. Beana várjalage olbmo juos  maid numihkkigemaidige1 p. šaddá, várjala boraspires dahje meahcceeallis. Beana máhttá maiddái viežžat  veahkkiveahkitveahki1 p. juos eaiggát bártida.

Dalá vázziolbmuid ja čuoigiolbmuid áigge beana  áddejináddetáddii1 p. hui olu, ja dovddai  eatnamateatnamiideanan1 p. bures. Dán áigge beana ii nagot čuovvut buot, go visot manná nu johtilit mohtorfievrruiguin. Eanaš áigi manná beatnagii doarredit eaiggáda ja dan dušše jurddašit, ja baluiguin ruohttá  maŋŋelismaŋŋámaŋis1 p..

6. Dievasmahte teavstta 10 p.

Geavat addojuvvon sáni dahje sániid dakkár hámis go teaksta gáibida.

Čuovvovaš iđit Elle lihkká , iežas seaŋggas. Son ii ádde mo lea beassan Gieddegeašgálgu stobus ruoktot. Nieida gokčasiid vuolde ja gullá eatni guoktá áhkuin hálešteamen stobus.

It galgga šat luoitit Elle guolbanii, gullo áhkku lohkamin. Eadni himiha áhku ságáide. Go mun mánná, duhkoradden seamma láhkai go Elle dál, lohká eadni.

Don it leange okto, vuostálastá áhkku. Gufihttarat leat máŋgii dolvon duokkár ovttaskas unna geat beare meahcis duhkoraddet. Itban muitte mo Elleš-Mihkus jávkkai gánda? – Muhto gándahan , nágge eadni.

Elle ii gille guhkit guldalit áhku guoktá nákkáhallama. Son njuike seaŋggas ja viehká . Eatni guovttos eaba šat maidige. Áhkku dušše vilppasta čalbmegežiin Ellii.

Bora dál , beasat viežžalit munnje smáhkuid rántehis, dadjá eadni. Son njuvdila Ellii vajahasa, leikesta gohppii mielkki. Elle manná beavdegurrii boradit.

Elle njielasta maŋimuš láibebihtá, dohppe uvdnagáttis spánja ja jávkkiha olggos. Ráhpa alde son bisána geahččat duoddara guvlui. Cizážat civket, beaivváš nugo iktege. Son áiggošii guldalit čuojaheami, muhto dat lea oađđimin.

Osa 3: Čálus

7. Oanehis čálus 33 p.

Vastaa joko kohtaan 7.1 tai 7.2.

Valitse seuraavista kohdista 7.1 ja 7.2 vain toinen, johon vastaat saameksi.

Kirjoitussuorituksen pituus: 200–350 merkkiä. Välilyöntejä ja rivinvaihtoja ei lasketa mukaan merkkimäärään.

Jätä toinen vastauskenttä tyhjäksi.

7.1 Sáhttu 33 p.

Myöhästyit bussista ja tarvitset kyydin (sáhttu) kotiin. Kirjoita vanhemmillesi WhatsApp-viesti, jossa kerrot tilanteestasi ja kysyt, voisiko joku tulla hakemaan sinut ystäväsi luota.
 

7.2 Beassášfestivála 33 p.

Haluaisit lähteä Koutokeinoon viettämään pääsiäistä (beassážat). Lähetä kaverillesi sähköpostiviesti, jossa houkuttelet (hásttuhit) hänetkin mukaan.
 

8. Guhkit čálus 66 p.

Vastaa joko kohtaan 8.1 tai 8.2.

Valitse seuraavista kohdista 8.1 ja 8.2 vain toinen, johon vastaat saameksi.

Kirjoitussuorituksen pituus: 400–550 merkkiä. Välilyöntejä ja rivinvaihtoja ei lasketa mukaan merkkimäärään.

Jätä toinen vastauskenttä tyhjäksi.

8.1 Ohcamuš geassebargui 66 p.

Olet nähnyt netissä ilmoituksen, jossa Kaarasjoella sijaitseva Sápmi Park -teemapuisto hakee kielitaitoisia ja saamelaiskulttuuria tuntevia nuoria kesäksi töihin. Sápmi Park esittelee saamelaiskulttuuria monipuolisesti saamelaisasumuksineen ja poroineen. Alueella on myymälöitä, ravintola (restoráŋŋa) ja kahvila (kafea). Kirjoita hakemus, jossa kerrot, miksi sovit tehtävään.
 

8.2 Barggu válljenákkat (ágga ’peruste, syy’) 66 p.

Kuuntelet Sohkaršohkka-nimistä saamenkielistä nuorten radio-ohjelmaa, jossa pohditaan nuorten opiskeluun ja ammatinvalintaan liittyviä kysymyksiä. Osallistu ohjelmaan kirjoittamalla sen internetsivulle siitä, mitkä asiat vaikuttavat (váikkuhit) sinun ammatin (ámmát) valintaasi.
 

Lähteet

  1. Lähde: Ása Márgget Anti ja Nils Isak Aslaksen Sara. Sámi ođasmagasiidna Nr. 1/2020. Viitattu: 18.2.2020. Muokkaus: YTL.
  2. Lähde: Kirsti Paltto. Vilges geađgi. Davvi Girji. Julkaistu: 2011. Muokkaus: YTL.
  3. Lähde: https://img.yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/article10742660.ece/ALTERNATES/w960/S%C3%A1mi%20beass%C3%A1%C5%A1festiv%C3%A1l%C3%A1%20Guovdageainnus. Viitattu: 24.3.2020.
  4. Lähde: https://wohnmobiltouren.files.wordpress.com/2011/06/karasjok-sapmi-park-1.jpg. Viitattu: 24.3.2020.

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.