FI – Inarinsaame, lyhyt oppimäärä

18.3.2021

Koe koostuu kolmesta osasta: luetun ymmärtäminen, sanasto ja rakenteet sekä kirjallinen tuottaminen. Tässä kokeessa ei ole kuullunymmärtämistehtäviä.

Voit tehdä tehtävät haluamassasi järjestyksessä. Noudata tehtäväkohtaisia vastaamisohjeita. Voit muuttaa antamiasi vastauksia koska tahansa kokeen aikana.

Näppäimistöasettelu on oletuksena suomenkielinen. Voit vaihtaa näppäimistöasettelua klikkaamalla yläpalkin näppäimistösymbolia ja valitsemalla haluamasi näppäimistöasettelun. Näppäimistöasettelun saat näkyviin valitsemalla Sovellukset-valikosta Näppäimistökartta.

Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.

Onnea kokeeseen!

Osa 1: Teevstâ iberdem

1. Nuorâi luuhâmtáiđu lii huánánâm – kirjij sajan puátih speelah 40 p.

Käännä alleviivatut osuudet (kohdat 1.1–1.10) suomeksi siten, että tekstin sisältö välittyy mahdollisimman hyvin.

1.1 Käännä kohta 1.1 suomeksi. 5 p.

 

1.2 Käännä kohta 1.2 suomeksi. 3 p.

 

1.3 Käännä kohta 1.3 suomeksi. 4 p.

 

1.4 Käännä kohta 1.4 suomeksi. 5 p.

 

1.5 Käännä kohta 1.5 suomeksi. 3 p.

 

1.6 Käännä kohta 1.6 suomeksi. 4 p.

 

1.7 Käännä kohta 1.7 suomeksi. 5 p.

 

1.8 Käännä kohta 1.8 suomeksi. 4 p.

 

1.9 Käännä kohta 1.9 suomeksi. 3 p.

 

1.10 Käännä kohta 1.10 suomeksi. 4 p.

 

2. Pissoin ráávhu turviđ 15 p.

Vastaa tekstin pohjalta suomeksi kysymyksiin 2.1–2.5.

2.1 Kuinka kasinon ohjelmaa pääsi katsomaan? 3 p.

 

2.2 Millaisessa asussa suurin osa ihmisistä oli liikkeellä? 3 p.

 

2.3 Mikä oli minimivaatimus miesten pukeutumisessa? 3 p.

 

2.4 Minkä havainnon kirjoittaja teki pelialueen pelinkulusta? 3 p.

 

2.5 Miten kirjoittaja ja hänen mukanaan olleet YK-sotilaat suhtautuivat rulettiin? 3 p.

 

3. Anarâškielâlâš Wikipedia láláttuvvâst 15 p.

Käännä alleviivatut lauseet inarinsaameksi.

3.1 Yhdistys on järjestänyt Wikipedia-iltoja. 3 p.

 

3.2 Ensimmäinen ilta oli helmikuun 21. päivänä. 3 p.

 

3.3 Aiheena olivat muun muassa eläimet ja Suomen kunnat. 3 p.

 

3.4 Nyt aktiivisia kirjoittajia on noin kymmenen. 3 p.

 

3.5 Kuka tahansa voi kirjoittaa Wikipediaan. 3 p.

 

Osa 2: Rááhtus já sänirááju

4. Saammâl já kozzsäplig 20 p.

Valitse annetuista vaihtoehdoista tekstiin sopiva muoto.

Maht mana? Tälvi lii sijvuus äigi  ivvijnivveestihán1 p.. Motomin oro, et mihheen  iän tábáhtuuij tábáhtuuiä tábáhtuu1 p.. Maaŋgah elleeh uáđih tälvinaharijd teikâ láá oijâgâsâst. Kuobžah uáđih  kukkekuheskuuhijd1 p. täälvi muottuu vyelni jieijâs piäjust, tondiet ko toh láá liijkás stuárráh já lussâdeh jotteeđ muottust já uuccâđ purrâmâš.

Talle ko muotâ lii luávdám enâmijd, te puoh oro lemin orostâm já sijvuu. Muottuu vyeln kuittâg eelih maaŋgâlágán  uccâucceuceh1 p. elleežiih, moh keččâleh piergiittâllâđ já cevziđ täälvi čoođâ. Jis lii tärkki, te sáttá motomin huámmášiđ maht mottoom  elleežiihelleežijdelleš1 p. ruáttá  cuáŋuicuoŋŋuuhcuoŋŋuu1 p. mield. Tot lii koorâs, já nuuvt uccâ elleežiih pyehtih älkkeht ruottâđ ton alne, mut siämmást sáttá leđe vaigâd peittâttâđ muottui siisâ, jis piätu, nuuvtko ijjâlodde, motomin  vollitvolliittehvolliittij1 p.. Muottui vyelni  ääsihässeenáásá1 p. eres ellei lasseen säpligeh, kozzsäpligeh já viäđŋásiih, tondiet ko tobbeen lii ennuv  liegâslieggâsumoslieggâsub1 p. ko olgon.

Muu naabur, puáris Partas äijih,  lii máttááttâmlijjii máttááttâmlâi máttááttâm1 p. munjin ennuv luándust já siämmást mun lam oppâm sust ennuv uđđâ sämikielâ saanijd. Suu mielâst ulmuuh pyehtih oppâđ ennuv ellein. Poccuin láá tagareh  soksâmehsoksâmânsoksâmijd1 p. moh láá vuovdân, siämmáánáál ko maaŋgâi  luudijdluudijlodeh1 p. puuzah moh tuálih liegâsvuođâ.

Muoi Partas äijiháin  eelijdeelijneelijm1 p. puásuikištoin moonnâm ive. Sun kočoi muu kárvudâttâđ pyereest, vâi palâččim. Partas äijih kočoi pieijâđ sovskammuid já  suoinijsyeinihsuoinijd1 p. taid nuuvt, et liegâs piso tain siste. Partas äihih meid čaaitj munjin, et maht  kammudkammuuhkammuid1 p. kalga suoiniđ. Sun kočoi suoiniđ kammuid puorijn aigijn ovdil vyelgim, mut mun jiem šoddâm rahttâttâđ ääigild ko sierâdim já porgim eres  aššijdaašijaašijd1 p.. Talle ko sun  poođijpoođijdpoođijn1 p. viežžâđ muu, te jiem lamaškin rahttâttâm já kárvudittim tuše  ullosuháhullosuhháidullosuháiguin1 p.. Mun jiem halijdâm mainâstiđ Partas äijihân, ko arvâlim, et kale mun piergiim. Muoi moonáim puásuikištoid já lâi uáli jo puolâš. Mun  kalmojimkolmumkolmuim1 p. ubâ peeivi já viijmâg Partas äijih koijâdij must, mondiet mun kolmuum. Mun čiäruškuottim ko jurdim, et sun  suutâsuutâisuttá1 p. jis muoi ferttejeen vyelgiđ pááikán ovdil loppâkišto. Partas äijih ij kuittâg suttâm. Sun lâi uáli nánnáá já eeđâi “Kale jávuttes äijih máttát.” Puáttee tove mun vissásávt kárvudâđâm pyerebeht.

5. “Mađe eenâb olmooš lohá kiirjijd, tađe kuhheeb sun iälá” 20 p.

Sijoita numeroitu sana oikeaan ruutuun tekstiin sopivassa taivutusmuodossa.
Kuva: YTL

Mun máttájim luuhâđ neelji-ihásâžžân. Já mun moonnim škoovlân viiđâihásâžžân. Tot lâi muu eeji etičuávdus, ige suigen mihheen čáittusijd tast, et liččim lamaš tuárvi vaalmâš škovlâelimân. maŋa muu enni eelij pargoost kukken pääihist, nuuvt et eeči piejâi muu peivitiipšon Alma-máttáátteijee luokan – já meiddei suu kiksen. Mij aasâim škoovlâ šiljoost, nuuvt et must lâi uánihâš mätki škoovlân.

Vistig mun jiem kuhes teevstâid jiemge kiirjijdgin puohrâkkân, pic mun kejâdim kárttáid já uuccim tobbeen jiäráskittee noomâid já särjikovesáŋgárij paahudmijd. keččin tast mun kirjerájukoortâ já luávnejim Puh-kuobžâst muštâleijee kiirjijd. Čuávuváá ive mun tuođâi aassim feerimkiirjij maailmist nuuvt vuáimálávt, et vala čiččâmlov maŋeláá mun muštám kirjij persovnijd, feeriimijd já pirrâsijd. Loopâst čaabâkirjálâšvuotâ stivrij muu nuuvt vuáimálávt, et mun halijdim šoddâđ já uápistiđ iärrásijd-uv kirjij maailmân. Mut maŋeláá mun huámmášim, et iä vuorâsulmuuh vyerdigin luhâmist mielâkuvviittâs iäge kirjij maailmist orroom, mut tiäđu, oppâm já máátu, adai tiäđulijd tááiđuid.

Jis ulmuu ferttee šoddâdiđ ohtsâškoodán kiälbulâžžân luhâmáin, te tuše kiirjijn puáttám vijsesvuotâ ij . Meiddei tobdoeellim já sosiaallâšvuotâ ovdániđ siämmáá ääigi. Luuhâm kulá kulttuuräigiájánâssáid tego muusik-uv, moh arvâlmij mield ulmuu pyereestpiergim já tiervâsvuođâ.

Osa 3: Čaalâlâš pyevtittem

6. Lyhyt kirjoitustehtävä 33 p.

Vastaa joko kohtaan 6.1 tai 6.2.

Valitse seuraavista kohdista 6.1 ja 6.2 vain toinen, johon vastaat inarinsaameksi.

Kirjoitussuorituksen pituus: 200–350 merkkiä. Välilyöntejä ja rivinvaihtoja ei lasketa mukaan merkkimäärään.

Jätä toinen vastauskenttä tyhjäksi.

6.1 Sähköpostiviesti Inarin saamelaiskirjastoon 33 p.

Kirjoita sähköpostiviesti Saamelaiskirjastoon ja esitä jotakin kirjaa hankittavaksi. Perustele esityksesi.
 

6.2 Sähköpostiviesti Anarâškielâ serviin 33 p.

Kirjoita Inarinsaamen kielen yhdistykseen (Anarâškielâ servi) ja pyydä apua Wikipedia-kirjoitusryhmän (Wikipedia-čäällimjuávkku) perustamisessa. Esitä näkemyksesi siitä, millaisia artikkeleita Wikipediaan voisi kirjoittaa inarinsaameksi ja millaista vetoapua toivoisit kirjoittamiseen.

 

7. Laajempi kirjoitustehtävä 66 p.

Vastaa joko kohtaan 7.1 tai 7.2.

Valitse seuraavista kohdista 7.1 ja 7.2 vain toinen, johon vastaat inarinsaameksi.

Kirjoitussuorituksen pituus: 400–550 merkkiä. Välilyöntejä ja rivinvaihtoja ei lasketa mukaan merkkimäärään.

Jätä toinen vastauskenttä tyhjäksi.

7.1 Esittele lyhyesti jokin lukemasi kirja. 66 p.

Kerro jostakin lukemastasi kirjasta. Oletko lukenut teoksen kerran vai useammin? Luitko kirjan vapaaehtoisesti, vai oliko sinun “pakko” lukea juuri tämä kirja? Mitä jäi erityisesti mieleesi? Otsikoi itse.
 

7.2 Mitä lukisit mielelläsi saameksi? 66 p.

Mitä, miten, miksi ja milloin luet saameksi? Mitä lukisit, jos saamenkielisissä teksteissä olisi valinnan varaa? Voit halutessasi verrata saamenkielistä lukukokemusta suomenkieliseen. Otsikoi itse.
 

Lähteet

  1. Lähde: Lee D. Rodgers. Saammâl já kozzsäplig. Sammeli and the Lemming. Ivalo: Anarâškielâ servi ry. Julkaistu: 2016. Käännös: Petter Morottaja. Muokkaus: YTL.
  2. Lähde: Anarâškielâ servi ry. https://anaraskielaservi.fi/wp-content/uploads/2020/11/Lemming-cover-696x1024.jpg. Viitattu: 8.1.2021.
  3. Lähde: Markku T. Hyyppä. Ei enää mutua vaan tutkittua tietoa: Mitä enemmän lukee kirjoja, sitä kauemmin elää - kirjastokorttikin lisää ikää. https://suomenkuvalehti.fi/jutut/tiede/kirjastokortti-pidentaa-ikaa/. Viitattu: 21.8.2020. Muokkaus: YTL.

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.