FI – Elämänkatsomustieto

30.3.2021

Koe on kaksiosainen. Osassa 1 on kuusi 20 pisteen tehtävää ja osassa 2 kolme 30 pisteen tehtävää. Saat vastata enintään viiteen tehtävään. Näistä tehtävistä enintään kaksi saa olla osasta 2. Kokeen maksimipistemäärä on 120. Sen saavuttaminen edellyttää, että vastaat kolmeen osan 1 tehtävään ja kahteen osan 2 tehtävään. Halutessasi voit tuottaa vastausten tueksi piirroksia, kaavioita tai taulukoita ja liittää niistä kuvakaappauksen mihin tahansa tekstivastaukseen.

Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.

Osa 1: 20 pisteen tehtävät

Vastaa 3–5 tehtävään.

1. Tieteellinen ja ei-tieteellinen maailmankuva 20 p.

Maailmankuvia voidaan jakaa esimerkiksi tieteellisiin ja ei-tieteellisiin. Kuvaile, miten eri tieteiden perusteella voidaan rakentaa maailmankuva ja miten se eroaa ei-tieteellisestä maailmankuvasta.
 

2. Ihmisen pahuus 20 p.

Ihmisen pahuuden ja pahojen tekojen syitä on pohdittu vuosituhansien ajan.

Pohdi, miksi ihmiset tekevät pahoja tekoja.

 

3. Maassa maan tavalla 20 p.

Sananlaskun mukaan on toimittava ”maassa maan tavalla”. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri paikoissa on noudatettava niissä vallitsevia tapoja, normeja ja lakeja.

Pohdi, millä perusteilla sananlaskua voi puolustaa ja kritisoida.

 

4. Murheellisten laulujen maa 20 p.

Suomalaisen rock-yhtyeen Eppu Normaalin kappale ”Murheellisten laulujen maa” (1982) on yksi suomalaisen musiikkihistorian tunnetuimmista kappaleista.
Tarkastele, millaiseksi suomalainen kulttuuri Eppu Normaalin kappaleessa (aineistot 4.A ja 4.B) esitetään, ja arvioi kuvauksen osuvuutta suhteessa suomalaiseen kulttuuriin.
 

5. Uskonto ja politiikka 20 p.

Pohdi, millä tavoin uskonto voi vaikuttaa politiikkaan. Anna esimerkkejä.
 

6. Vauva vai ei – taloudellinen ja ekologinen kestävyys 20 p.

Lapsen hankkimista saatetaan pitää henkilökohtaisena valintana, mutta väestön tasolla yksilöiden ratkaisuilla on suuria vaikutuksia. Tekstikatkelmat 6.A ja 6.B esittelevät kaksi erilaista näkökulmaa lasten saamisen vaikutuksista tulevaisuuden yhteiskuntaan.
Pohdi, pitääkö yksilön lapsen hankkimista harkitessaan ottaa huomioon päätöksensä seuraukset yhteiskunnan ja ympäristön kannalta. Hyödynnä vastauksessasi tekstikatkelmia 6.A ja 6.B.
 

Osa 2: 30 pisteen tehtävät

Vastaa 0–2 tehtävään.

7. Etuoikeudet ja yhdenvertaisuus 30 p.

Niin sanotun etuoikeuskävelyn tarkoituksena on havainnollistaa yhteiskunnassa vallitsevia oletuksia, jotka vaikuttavat ihmisryhmien ja yksilöiden yhdenvertaisuuden toteutumiseen käytännössä.

7.1 Tutustu videokatkelmaan 7.A ja tekstikoosteeseen 7.B. Valitse tekstikoosteesta yhdenvertaisuuden näkökulmasta mielestäsi kaksi tärkeintä ja kaksi vähiten tärkeää asiaa. Perustele valintasi. 15 p.

 

7.2 Pohdi yhdenvertaisuuden toteutumista tämän päivän suomalaisessa yhteiskunnassa kohdassa 7.1 valitsemiesi asioiden näkökulmasta. 15 p.

 

8. Georg Henrik von Wrightin humanismi 30 p.

Georg Henrik von Wright (1916–2003) oli kansainvälisesti arvostettu suomalainen filosofi, jonka elämänasenne oli humanismi. Hän esitti oman käsityksensä humanismista kirjoituksessaan Humanismi elämänasenteena (1978).

8.1 Kuvaile tekstikatkelman 8.A perusteella, miten von Wright ymmärtää humanismin. 15 p.

 

8.2 Pohdi, mikä rooli humanistisella elämänkatsomuksella voi olla omana aikanamme. 15 p.

 

9. Ihmisyyden rajat 30 p.

Tieteiselokuvassa Robotin elämää (1999) Robin Williamsin esittämä Andrew-niminen robotti pyytää maailman kongressia hyväksymään hänet ihmiseksi, jotta hän voisi avioitua. Kongressi kuitenkin kieltäytyy tunnustamasta Andrew’ta ihmiseksi.

9.1 Arvioi, ovatko maailman kongressin esittämät perusteet Andrew’n ihmisyyden kiistämiseksi hyviä. Hyödynnä vastauksessasi videokatkelmaa 9.A. 10 p.

 

9.2 Pohdi, millaisin perustein ihmisoikeudet tai niihin verrattavissa olevat oikeudet kuuluvat tietoiselle, ajattelevalle olennolle. Voit hyödyntää vastauksessasi videokatkelmaa 9.A. 20 p.

 

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.