FI – Evankelisluterilainen uskonto

30.3.2021

Koe on kaksiosainen. Osassa 1 on kuusi 20 pisteen tehtävää ja osassa 2 kolme 30 pisteen tehtävää. Saat vastata enintään viiteen tehtävään. Näistä tehtävistä enintään kaksi saa olla osasta 2. Kokeen maksimipistemäärä on 120. Sen saavuttaminen edellyttää, että vastaat kolmeen osan 1 tehtävään ja kahteen osan 2 tehtävään. Halutessasi voit tuottaa vastausten tueksi piirroksia, kaavioita tai taulukoita ja liittää niistä kuvakaappauksen mihin tahansa tekstivastaukseen.

Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi. Huom.! Tehtävässä 1 on erillinen ohje vastaamatta jättämisestä.

Osa 1: 20 pisteen tehtävät

Vastaa 3–5 tehtävään.

1. Väittämiä uskonnoista 20 p.

Alla on 20 väittämää (1.1–1.20) ryhmiteltyinä neljään aihepiiriin. Valitse kustakin sopivin vaihtoehto. Oikea vastaus 1 p., väärä vastaus –1 p., ei vastausta 0 p. Vastattuasi väittämään voit vaihtaa vastausvaihtoehtoa, mutta et voi jättää väittämää enää kokonaan ilman vastausta. Jos olet aloittanut tehtävään vastaamisen, mutta et haluakaan jättää tehtävää arvosteltavaksi, merkitse jokaiseen väittämään vaihtoehto ”En vastaa”.

Uskonnot maailmassa

1.1 Kannattajamäärältään maailman suurin uskonto on 1 p.

 

1.2 Islamin jumalakäsitys on 1 p.

 

1.3 Sikhiläisen perinteen syntyyn vaikuttivat erityisesti 1 p.

 

1.4 Maailman valtioista lukumääräisesti eniten muslimeja asuu 1 p.

 

1.5 Buddhalaisuus syntyi 1 p.

 

Pyhät kirjat

1.6 Raamatun mukaan Jeesus Nasaretilaisen 12 oppilaan joukkoon ei kuulunut 1 p.

 

1.7 Koraanin alkuperäinen kieli on 1 p.

 

1.8 Uuden testamentin kirjeet kuvaavat 1 p.

 

1.9 Toorassa kuvataan, kuinka 1 p.

 

1.10 Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko opettaa, että 1 p.

 

Kirkkotieto

1.11 Kristinuskossa helluntaita vietetään 1 p.

 

1.12 Kristinusko alkoi vakiinnuttaa asemaansa nykyisen Suomen alueella 1 p.

 

1.13 Aloittaessaan reformaation Martin Luther oli 1 p.

 

1.14 Luterilaisessa kirkossa sakramentteja ovat 1 p.

 

1.15 Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon kuuluu 1 p.

 

Globaali kristinusko

1.16 Jäsenmäärältään maailman suurin luterilainen kirkko on 1 p.

 

1.17 Maan perinteistä kristillisyyttä kutsutaan koptilaisuudeksi 1 p.

 

1.18 Aasian valtioista enemmistö väestöstä on kristittyjä 1 p.

 

1.19 Vuonna 2013 paaviksi valittu Franciscus on kotoisin 1 p.

 

1.20 Kirkkokuntia, jotka jäljittävät alkunsa apostoli Tuomaan tekemään lähetystyöhön, toimii yhä tänä päivänä 1 p.

 

2. Hindulaisuus, juutalaisuus ja shintolaisuus etnisinä uskontoina 20 p.

Hindulaisuus, juutalaisuus ja shintolaisuus on usein määritelty etnisiksi uskonnoiksi. Pohdi etnisen uskonnon käsitettä, ja vertaile sitä, miten etnisyys näkyy näissä kolmessa uskonnossa.
 

3. Kristinuskon ja islamin keskusideat 20 p.

Vertaile kristinuskon näkemystä Raamatusta ja islamin näkemystä Koraanista. Hyödynnä vastauksessasi tekstiä 3.A.
 

4. Jesus-lakanat 20 p.

Tutustu kuvaukseen Finlaysonin Jesus-lakanoiden mainoksen syntyprosessista (aineisto 4.A) sekä artikkeliin Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisusta (aineisto 4.B). Pohdi, mitä riskejä ja mahdollisuuksia Jesus-lakanoiden mainoskampanjaan liittyy mainostajan näkökulmasta.
 

5. Uskontoa kommentoivat twiitit 20 p.

5.1 Vastaa twiittiin yhdellä twiitillä tuoden esiin tiedollisia näkökohtia, jotka kommentoivat twiitissä esiintyviä väitteitä, stereotypioita tai suoranaisia virheitä. Vastauksen maksimipituus on Twitterin sallimat 280 merkkiä. 5 p.

#Kristinusko on väkivaltainen #uskonto. Raamatussa on tosi paljon sotia ja murhia. Idän uskonnot kuten #hindulaisuus on rauhanomaisia. Hindut uskoo ahimsaan eikä tapa ketään.
 

5.2 Vastaa twiittiin yhdellä twiitillä tuoden esiin tiedollisia näkökohtia, jotka kommentoivat twiitissä esiintyviä väitteitä, stereotypioita tai suoranaisia virheitä. Vastauksen maksimipituus on Twitterin sallimat 280 merkkiä. 5 p.

On täysin perusteetonta uskoa Raamattuun tänä päivänä. Darwin osoitti, että luomisusko on pelkkää satua. Luuleeko joku oikeasti, että joku käärme puhui puussa ja ensimmäinen ihminen juoksenteli jossain paratiisissa? #raamattu #evoluutio
 

5.3 Vastaa twiittiin yhdellä twiitillä tuoden esiin tiedollisia näkökohtia, jotka kommentoivat twiitissä esiintyviä väitteitä, stereotypioita tai suoranaisia virheitä. Vastauksen maksimipituus on Twitterin sallimat 280 merkkiä. 5 p.

Selittäkää nyt joku, miksi luterilaiset piispat käyvät tapaamassa paavia. Luther sanoi, että paavi on antikristus. Paavi ajattelee, että luterilaiset on harhaoppisia ja menossa helvettiin. Luther oli oikeassa eli miksi mennään kumartamaan antikristusta? #kirkko
 

5.4 Vastaa twiittiin yhdellä twiitillä tuoden esiin tiedollisia näkökohtia, jotka kommentoivat twiitissä esiintyviä väitteitä, stereotypioita tai suoranaisia virheitä. Vastauksen maksimipituus on Twitterin sallimat 280 merkkiä. 5 p.

Eroan kirkosta, jos #kirkko vielä puolustaa pakolaisia. Luterilainen kirkko opettaa, että Jumala on antanut tämän maan suomalaisille. Meidän pitää puolustaa maatamme vääräuskoisia vastaan ja taistelussa tarvitaan kirkkoa kuten talvisodassa. Miksi kirkko ei puolusta kristinuskoa?
 

6. Eettinen veganismi uskonnon kaltaisena maailmankatsomuksena 20 p.

Pohdi, mitä seurauksia olisi siitä, jos eettinen veganismi rinnastettaisiin Suomessa virallisesti uskontoihin. Hyödynnä vastauksessasi artikkelia 6.A.
 

Osa 2: 30 pisteen tehtävät

Vastaa 0–2 tehtävään.

7. Kristillinen kaste 30 p.

7.1 Suomen evankelis-luterilainen kirkko on tuottanut vuonna 2019 kaksi mainosvideota kasteesta (aineistot 7.A ja 7.B). Pohdi, miksi videot on tehty, ja analysoi, millainen kuva kasteesta ja sen merkityksestä videoiden pohjalta muodostuu. 10 p.

 

7.2 Suomen Ekumeeninen Neuvosto antoi 10.1.2020 kirkkojen yhteisen julkilausuman ”Kaste on merkki yhteisestä uskosta”. Vertaa julkilausuman (aineisto 7.C) kastekäsitystä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tuottamien mainosvideoiden (aineistot 7.A ja 7.B) välittämään kuvaan kasteesta. 20 p.

 

8. Mindfulness ja buddhalaisuus 30 p.

8.1 Erittele, millä tavoilla mindfulness liittyy buddhalaisuuteen. Hyödynnä vastauksessasi mindfulnessia käsitteleviä artikkeleita 8.A ja 8.B. 10 p.

 

8.2 Pohdi eri näkökulmista, mitä mindfulnessia soveltavia terveys- ja hyvinvointipalveluita käyttävän suomalaisen asiakkaan kannalta merkitsee se, että mindfulness pohjautuu buddhalaiseen perinteeseen. Hyödynnä vastauksessasi artikkeleita 8.A ja 8.B. 20 p.

 

9. Sukupuolen merkitys uskonnollisuudessa 30 p.

9.1 Analysoi karttojen 9.A ja 9.B ja tilaston 9.C perusteella sukupuolen merkitystä uskonnollisuudessa ja pohdi syitä sukupuolten välillä havaittuihin eroihin eri puolilla maailmaa. 20 p.

 

9.2 Pohdi tiedonkeruun haasteita ja tilastojen luotettavuutta tutkittaessa ihmisten uskonnollisuutta eri puolilla maailmaa. 10 p.

 

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.