FI – Ortodoksinen uskonto

30.3.2021

Koe on kaksiosainen. Osassa 1 on kuusi 20 pisteen tehtävää ja osassa 2 kolme 30 pisteen tehtävää. Saat vastata enintään viiteen tehtävään. Näistä tehtävistä enintään kaksi saa olla osasta 2. Kokeen maksimipistemäärä on 120. Sen saavuttaminen edellyttää, että vastaat kolmeen osan 1 tehtävään ja kahteen osan 2 tehtävään. Halutessasi voit tuottaa vastausten tueksi piirroksia, kaavioita tai taulukoita ja liittää niistä kuvakaappauksen mihin tahansa tekstivastaukseen.

Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi. Huom.! Tehtävässä 1 on erillinen ohje vastaamatta jättämisestä.

Osa 1: 20 pisteen tehtävät

Vastaa 3–5 tehtävään.

1. Väittämiä uskonnoista 20 p.

Alla on 20 väittämää (1.1–1.20) ryhmiteltyinä viiteen aihepiiriin. Valitse kustakin sopivin vaihtoehto. Oikea vastaus 1 p., väärä vastaus –1 p., ei vastausta 0 p. Vastattuasi väittämään voit vaihtaa vastausvaihtoehtoa, mutta et voi jättää väittämää enää kokonaan ilman vastausta. Jos olet aloittanut tehtävään vastaamisen, mutta et haluakaan jättää tehtävää arvosteltavaksi, merkitse jokaiseen väittämään vaihtoehto ”En vastaa”.

Kirkkohistoria

1.1 Tärkeimmät ortodoksisen kirkon opilliset määritelmät on laadittu 1 p.

 

1.2 Ortodoksisen kirkon kirkkoisiä ovat 1 p.

 

1.3 Orientaalisten kirkkojen jäseniä on eniten 1 p.

 

1.4 Ortodoksijuutalaisuus on 1 p.

 

Ortodoksisen kirkon oppi

1.5 Käsite ”toinen Eeva” tarkoittaa 1 p.

 

1.6 Ikonostaasissa kuvatut enkelit Mikael ja Gabriel ovat 1 p.

 

1.7 Ortodoksinen kirkko opettaa, että 1 p.

 

1.8 Ristisaatto kuvaa 1 p.

 

Ortodoksisuus Suomessa

1.9 Suomen ortodoksisessa kirkossa piispaksi voidaan vihkiä 1 p.

 

1.10 Hiippakunnan ylintä valtaa käyttää 1 p.

 

1.11 Kolttasaamelaisten keskuudessa ortodoksista lähetystyötä teki ensin 1 p.

 

1.12 Patriarkka Bartolomeos on 1 p.

 

Kristillinen kirkko

1.13 Dominikaaninen sääntökunta edustaa kilvoittelun muotoa, jonka tausta on 1 p.

 

1.14 Aloittaessaan reformaation Martin Luther oli 1 p.

 

1.15 Suomen Ekumeeniseen Neuvostoon kuuluu 1 p.

 

1.16 Luterilaisen kirkon sakramentteja ovat 1 p.

 

Pyhät kirjat

1.17 Uuden testamentin Apostolien teot kuvaavat 1 p.

 

1.18 Ortodoksisessa liturgiassa luettavat tekstit sisältävät katkelmia 1 p.

 

1.19 Toorassa kuvataan, kuinka 1 p.

 

1.20 Koraanin alkuperäinen kieli on 1 p.

 

2. Ilmastonmuutos ja kymmenen käskyä 20 p.

Pohdi ilmastonmuutosta kymmenen käskyn (aineisto 2.A) näkökulmasta ja arvioi, mitkä käskyistä soveltuvat tähän tarkasteluun parhaiten.
 

3. Uskontoa kommentoivat twiitit 20 p.

3.1 Vastaa twiittiin yhdellä twiitillä tuoden esiin tiedollisia näkökohtia, jotka kommentoivat twiitissä esiintyviä väitteitä, stereotypioita tai suoranaisia virheitä. Vastauksen maksimipituus on Twitterin sallimat 280 merkkiä. 5 p.

#Kristinusko on väkivaltainen #uskonto. Raamatussa on tosi paljon sotia ja murhia. Idän uskonnot kuten #hindulaisuus on rauhanomaisia. Hindut uskoo ahimsaan eikä tapa ketään.
 

3.2 Vastaa twiittiin yhdellä twiitillä tuoden esiin tiedollisia näkökohtia, jotka kommentoivat twiitissä esiintyviä väitteitä, stereotypioita tai suoranaisia virheitä. Vastauksen maksimipituus on Twitterin sallimat 280 merkkiä. 5 p.

On täysin perusteetonta uskoa Raamattuun tänä päivänä. Darwin osoitti, että luomisusko on pelkkää satua. Luuleeko joku oikeasti, että joku käärme puhui puussa ja ensimmäinen ihminen juoksenteli jossain paratiisissa? #raamattu #evoluutio
 

3.3 Vastaa twiittiin yhdellä twiitillä tuoden esiin tiedollisia näkökohtia, jotka kommentoivat twiitissä esiintyviä väitteitä, stereotypioita tai suoranaisia virheitä. Vastauksen maksimipituus on Twitterin sallimat 280 merkkiä. 5 p.

Kävin pääsiäisenä ortodoksisessa kirkossa. Ihmettelen, että siellä ei edelleenkään ole naispappeja. Olisi jo aika, että Konstantinopolin patriarkka tekisi asialle jotain. #ortodoksinen #naispappi
 

3.4 Vastaa twiittiin yhdellä twiitillä tuoden esiin tiedollisia näkökohtia, jotka kommentoivat twiitissä esiintyviä väitteitä, stereotypioita tai suoranaisia virheitä. Vastauksen maksimipituus on Twitterin sallimat 280 merkkiä. 5 p.

Luin lehdestä suomalaisesta ortodoksista, joka ylisti paastoa. Ei ole kyllä kristillistä olla syömättä koko päivää. Järkyttävä esimerkki hindulaisuudesta tämäkin. #paasto #ortodoksinen
 

4. Jesus-lakanat 20 p.

Tutustu kuvaukseen Finlaysonin Jesus-lakanoiden mainoksen syntyprosessista (aineisto 4.A) sekä artikkeliin Mainonnan eettisen neuvoston ratkaisusta (aineisto 4.B). Pohdi, mitä riskejä ja mahdollisuuksia Jesus-lakanoiden mainoskampanjaan liittyy mainostajan näkökulmasta.
 

5. Hindulaisuus, juutalaisuus ja shintolaisuus etnisinä uskontoina 20 p.

Hindulaisuus, juutalaisuus ja shintolaisuus on usein määritelty etnisiksi uskonnoiksi. Pohdi etnisen uskonnon käsitettä, ja vertaile sitä, miten etnisyys näkyy näissä kolmessa uskonnossa.
 

6. Kirkkovuoden tapahtuma 20 p.

Määritä, mihin kirkkovuoden tapahtumaan kuva 6.A liittyy, ja esittele kuvassa näkyvän rituaalin merkitystä ortodoksisessa kristillisyydessä.
 

Osa 2: 30 pisteen tehtävät

Vastaa 0–2 tehtävään.

7. Virpominen uskonnollisena ja kulttuurisena ilmiönä 30 p.

7.1 Pohdi virpomisen uskonnollista merkitystä ortodoksisuudessa. 20 p.

 

7.2 Tutustu aineettoman kulttuuriperinnön käsitteeseen ja määritelmään (aineisto 7.A) ja pohdi virpomista aineettoman kulttuuriperinnön näkökulmasta Suomessa. Hyödynnä vastauksessasi kuvia 7.B ja 7.C. 10 p.

 

8. Mindfulness ja ortodoksinen hiljentymisperinne 30 p.

8.1 Kuvaile hiljentymisen perinnettä ortodoksisessa kirkossa. 20 p.

 

8.2 Erittele mindfulnessin yhtäläisyyksiä ja eroja suhteessa ortodoksiseen hiljentymisen perinteeseen. Hyödynnä vastauksessasi tekstikatkelmia 8.A ja 8.B. 10 p.

 

9. Sukupuolen merkitys uskonnollisuudessa 30 p.

9.1 Analysoi karttojen 9.A ja 9.B ja tilaston 9.C perusteella sukupuolen merkitystä uskonnollisuudessa ja pohdi syitä sukupuolten välillä havaittuihin eroihin eri puolilla maailmaa. 20 p.

 

9.2 Pohdi tiedonkeruun haasteita ja tilastojen luotettavuutta tutkittaessa ihmisten uskonnollisuutta eri puolilla maailmaa. 10 p.

 

Tarkista, että vastasit ohjeiden mukaiseen määrään tehtäviä. Älä jätä mitään merkintöjä sellaisen tehtävän vastaukselle varattuun tilaan, jota et halua jättää arvosteltavaksi.