Aineisto: FI – Psykologia

22.9.2022

4. Lasten kehitys sijaissynnytyksen jälkeen

4.A  Video: Sijaissynnytyksiä tarjoavan yrityksen video lastaan odottaville vanhemmille

Lähde: Surrogacy: babies are waiting for their parents. BioTexCom clinic. Youtube-videopalvelu. https://www.youtube.com/watch?v=xPdRx_L96C0. Julkaistu: 30.4.2020. Viitattu: 28.9.2021. Käännös: YTL. Muokkaus: YTL. Tekstitys: YTL.

4.B  Teksti: Tietoruutu sijaissynnytyksestä

  • Sijaissynnytyksessä nainen kantaa ja synnyttää toisen pariskunnan lapsen.
  • Sijaisraskauksissa käytetään usein lasta toivovan pariskunnan sukusoluja. Sukusoluja voidaan myös saada lahjoituksena tai ostaa erillisiltä luovuttajilta.
Lähde: Sijaissynnytys. Wikipedia, Vapaa tietosanakirja. https://fi.wikipedia.org/wiki/Sijaissynnytys. Viitattu: 5.10.2021. Muokkaus: YTL.

5. Aivopuoliskon puuttuminen

5.A  Video: Aivopuoliskon puuttuminen

Lähde: I only have half a brain. BBC Stories. Youtube-videopalvelu. https://youtu.be/f2fCY_M7Vms. Julkaistu: 1.3.2017. Viitattu: 4.9.2021. Käännös: YTL. Muokkaus: YTL. Tekstitys: YTL.

6. Mielenterveyshäiriöiden puhkeaminen

6.A  Kuvaajat: Mielenterveyden häiriöihin sairastumisen todennäköisyys eri ikäisillä

Alla olevat kuvaajat kuvaavat sitä, missä iässä eri mielenterveyshäiriöt todennäköisimmin puhkeavat. Käyrä kuvaa ensimmäisen sairastumisen suhteellista todennäköisyyttä (y-akseli) eri ikäisillä (x-akseli). Mitä suurempi y-akselin arvo siis on, sitä suurempi on todennäköisyys, että kyseisessä iässä (x-akseli) sairastutaan ensimmäisen kerran. Varjostettu alue kertoo, kuinka tarkka todennäköisyyden arvio on. Mitä pienempi alue on, sitä tarkempi on arvio. Kuvaajista selviää, miten todennäköisyys sairastua ensimmäisen kerran eri häiriöihin vaihtelee eri ikäisillä.

Lähde: Solmi, M., Radua, J., Olivola, M. et al. Age at onset of mental disorders worldwide: large-scale meta-analysis of 192 epidemiological studies. Molecular Psychiatry (2021). https://doi.org/10.1038/s41380-021-01161-7. Viitattu: 29.8.2021. Muokkaus: YTL.

7. Käyttäytymisen muuttaminen

7.A  Teksti: Valtioneuvoston tiedote

Syksyllä 2021 julkaistiin hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) kuudes raportti. Valtioneuvoston tiedotteessa asiasta kerrotaan muun muassa seuraavasti:

Ihmisten toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasupäästöt ovat jo muuttaneet ilmastoa merkittävästi. Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC toteaa 9.8. julkaisemassaan raportissa, että useiden vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden todennäköisyys on kasvanut. Myös monet meriä ja mannerjäätiköitä koskevat muutokset ovat jo nyt peruuttamattomia tai hitaasti korjautuvia. Tulevien muutosten laajuus riippuu siitä, miten kasvihuonekaasujen, erityisesti hiilidioksidin, päästöt kehittyvät tulevaisuudessa. – –

”IPCC:n kuudenteen arviointiraporttiin koostettu tutkimustieto osoittaa, että ilmaston lämpenemisestä johtuvat muutokset ovat ennennäkemättömän laajoja, nopeita ja osin peruuttamattomia. Lämpenemisen vaikutukset ja riskit kasvavat, mitä enemmän maapallon ilmasto lämpenee. Siksi jokainen asteen kymmenys lämpenemistä on merkittävä: estettynä se pienentää riskejä tai lämpötilan nousuna se voimistaa riskejä yhteiskunnille ja luonnolle”, Suomen IPCC-työryhmän puheenjohtaja ja Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Jussi Kaurola sanoo.

9. Hyvinvointi e-urheilussa

9.A  Teksti: Mia Stellbergin radiohaastattelu

Toimittaja:
Millaisten ongelmien kanssa ammatikseen esimerkiksi tietokonepelejä pelaavat painii? Minkälaisissa jutuissa sä heitä autat?

Mia Stellberg:
Toki tietysti yksilölliset heikkoudet ja vahvuudet vaikuttaa siihen, että millä lailla mä voin heitä lähtee tukemaan ja kehittämään mutta jos me ajatellaan perinteistä ammattilaista joka on elektronisen urheilun parissa, niin ensinnäkin se työ on tosi kuluttavaa, matkapäiviä on sataviisikymmentä, kaksisataa vuodessa.

He elävät hyvin epätyypillistä elämää omiin ikätovereihinsa verrattuna. Meidän joukkueessa on esimerkiksi 18–24-vuotiaita, ja jos me ajatellaan sitä, et ne tienaa muutaman miljoonan vuodessa, ne matkustaa sen sataviisikymmentä, kaksisataa päivää vuodessa, ja joka paikkaan kun ne menee, niin ihmiset seuraa niitä, ne on tosi isoja julkkiksia, tunnettuja henkilöitä.

Sen lisäksi niillä on valtavat suorituspaineet. Eli suurimmalla osalla isoista joukkueista on pääomasijoittaja takana, ja ne ei oo enää mitään amatöörejä, ne on isoja osaavia yrityksiä ja niiden omistajia, jotka niihin investoi, joilla on omat odotukset ja esimerkiksi palkka, ja tienestipuoli on myös kiinni siitä, että kuinka hyvin ne pelaa.

Pelaajat voidaan myös vaihtaa, jos ne ei suorita. Siellä on paljon sellaisia asioita, jotka tekee siitä haastavan ja nimenomaan stressaavan.

Toimittaja:
Urheilupsykologi Mia Stellberg, sä toimit e-urheilun parissa. Millä tasolla sun kokemuksen mukaan ammattipelaajien työhyvinvointi on yleisesti?

Mia Stellberg:
Huonolla tasolla. Ja se on sellainen asia, johon mä haluan puuttua. Eli toki tietysti, kun mulla on perinteisen psykologin tausta, mä oon tehnyt pitkään kliinistä työtä ja oon myös psykoterapeutti koulutukseltani, niin mä näen ihmisen hyvinvoinnin tosi tärkeänä asiana. Ja mulla on myös sellainen motto, että hyvinvoiva urheilija tekee hyviä tuloksia. Se on perusedellytys sille, että me voidaan lähteä rakentamaan kestävää uraa.

Pääsääntöisesti ammattipelaajat jää eläkkeelle tosi harvoin. Sanotaanko, 25-vuotiaana, monesti urheilijat lopettaa. Se toki johtuu monesta asiasta, nimenomaan siitä työn kuluttavuudesta, stressaavuudesta ja siitä, että ei ole mahdollisuutta elää normaalia elämää. Toki sen lisäksi aikaerot, valvomiset, suurin osa pelaajista treenaa liikaa. Ja toki myös se, että jos me ajatellaan, minkälaista on kasvaa nuoreksi aikuiseksi julkisuuden valokeilassa, ja me tiedetään kaikki, mitä netissä puhutaan, mitä netissä tehdään: jos sä häviät, sä saat ihan valtavan määrän kommentteja, ja meidänkin pojat on saanut tappouhkauksia, että ei se missään tapauksessa ole työhyvinvoinnin kannalta helppo paikka elää.

Lähde: Mia Stellbergin haastattelu (äänite). Radio Aallon iltapäivä 3.5.2017. https://www.supla.fi/audio/2979731. Viitattu: 30.8.2021. Litterointi: YTL.