Tukityyppien jakautuminen maakuntiin

Kauppa-alustuki
Palkkatuki
Tutkimus- ja kehitystuki
Kehittämisavustus
(laki 1336/2006)
Energiatuki/Investoinnit
Kansainvälistymisavustus
MMM:n mikroyritystuki