Kysy säästä ja sääilmiöistä

Entinen Oulun lääni

Vuoden 2010 alussa Suomessa toteutettiin suuri aluehallinnon uudistus. Uudistuksessa entinen, vuodesta 1997 voimassa ollut, läänijako heitettiin romukoppaan. Nykyään ei siis enää ole olemassa läänejä.

Läänit korvattiin aluehallintovirastoilla (AVI) ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla (ELY). Aluehallintovirastoja on Suomessa kuusi ja ELY -keskuksia kaiken kaikkiaan 15.

Aluehallintouudistuksen tekee etenkin meteorologien kannalta hankalaksi se, että Oulun läänin tilalla on tällä hetkellä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Vastaavasti Lapin läänin tilalla on puolestaan Lapin aluehallintovirasto. Näin ollen Pohjois-Suomi sijoittuu hallinnossa Lapin eteläpuolelle.

Maantieteellisessä jaottelussa Pohjois-Suomeen ovat perinteisesti kuuluneet sekä Oulun lääni että Lappi. Näin ollen uuden Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käyttö säätiedotusten osana ei sellaisenaan luonnistu. TV:n sääennusteissa kyseinen alue ilmaistaan joko maakuntiensa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun mukaan tai vastaavasti kommentilla ”entinen Oulun lääni”. Oulun lääni on kuitenkin maantieteellisenä alueena vakiintunut, vaikka itse lääniä ei enää olekaan olemassa.

Kommenttia terminologiaan on tiedusteltu myös Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksesta ja heidän mukaansa termi ”entinen Oulun lääni” on käyttökelpoinen sääennusteiden yhteydessä.

Artikkeli on julkaistu Sää-sivustolla keväällä 2010.

Aluejako sääennusteissa

Säägrafiikka: Aluejako sääennusteissa

Missä on maan keskiosa? Kuuluuko pääkaupunkiseutu länteen vai itään? Sääennusteiden aluejakoa on selvitetty täällä

Ylen tv-lähetysten sääsymbolit

Säägrafiikka: Ylen sääkartan symboleja

Sadetta vai sadekuuroja? Mitä tarkoittaa violetti katkoviiva sääkartalla? Vastauksen kysymyksiin löydät täältä.

Tuorein sääennuste

Tuoreimmat

Muualla Yle.fi:ssä