Kysy säästä ja sääilmiöistä |

Kuinka pitkälle säätä voi ennustaa?

Sääennusteiden luotettavuudesta ja osuvuudesta tulee usein kyselyitä meille meteorologeille. Vastauksen antaminen ei ole niin yksinkertaista, kuin ensi kuulemalta voisi luulla. Sääennusteita ja sääilmiöitä on nimittäin monenlaisia ja ennusteiden käyttökelpoisuus/luotettavuus vaihtelee eri ennusteiden ja tietenkin myös säätilan mukana.

Suurelle yleisölle tutuimpia taitavat olla TV:ssä ja lehdissä nähtävät karttamuotoiset sääkartat. Nämä ennusteet ovat päteviä, kun säästä halutaan yleiskuva laajalle alueelle. Karttaennusteista voi tehdä myös johtopäätöksiä ennusteisiin liittyvistä epävarmuuksista. Melko useinhan ennusteissa puhutaan ”Suomea lähestyvästä matalapaineesta…”. Sääkartalle tuo matalapaine on merkitty M kirjaimella. Matalapaineen reittiin ja ajoitukseen liittyy kuitenkin aina epävarmuutta, ennuste ei koskaan voi olla 100 %:n varma. Mikäli matalapaineen ennustetaan liikkuvan parin päivän kuluttua Suomenlahden eteläpuolitse, kannattaa etelärannikolla jo varautua ainakin sateen mahdollisuuteen, koska jo muutaman kymmenen kilometrin muutos matalapaineen reitissä tuo mukanaan suuria muutoksia etelärannikon säähän. Sama pätee luonnollisesti myös muualle Suomeen.

Sääennusteiden luotettavuus riippuu suuresti vallitsevasta säätyypistä. Pisimmillään käyttökelpoiset ennusteet voivat ulottua jopa viiteen vuorokauteen tai sen ylikin. Hankalassa säätilanteessa ennustettavuus voi pahimmillaan jäädä alle vuorokauden pituiseksi.

 

Karttamuotoisten ennusteiden lisäksi tänä päivänä on tarjolla runsaasti erimuotoisia paikkakuntakohtaisia ennusteita, niin lehtiin, nettiin kuin kännyköihinkin. Nämä paikkakuntaennusteet ovat sinällään yhtä luotettavia kuin laajempia alueita kuvaavat sääkartat. Ongelma on vain siinä, että pistekohtaiset ennusteet eivät kerro mitään tarkasteltavan pisteen ympärillä tapahtuvasta säästä. Näin ollen pienikin muutos ennusteessa voi vaikuttaa dramaattisesti paikkakuntaennusteeseen, vaikka suuremmassa mittakaavassa muutos vaikuttaisikin pieneltä. Paikkakuntaennusteissa kannattaa seurata säässä tapahtuvaa suunnanmuutosta, ennemmin kuin tarkkaa yksityiskohtaista lukemaa tai sääsymbolia. Vielä tänäkään päivänä säätä ei nimittäin kyetä ennustamaan ”pilkuntarkasti” vuorokausien päähän. Kesäiset sadekuurot ovat sääilmiöistä kenties hankalimmin käsiteltävissä. Sadekuurot ovat eliniältään lyhyitä ja kooltaan niin pieniä, että niitä ei voida nykyisillä säämalleilla kunnolla käsitellä. Paikkakuntaennusteissa ennakoidut sadekuurot harvoin osuvatkaan kohdalleen.

Ennusteita on siis monenlaisia. Mitä tarkempaa tietoa säästä halutaan, sitä lyhyempi ennustejakso on. Kaikista tarkimmat ennusteet laaditaan lentoliikenteen tarpeisiin. Lentosääennusteet ovat samalla myös ennustepituudeltaan lyhyimpiä, ulottuen lähitunneista pisimmillään vuorokauden päähän. Lentosääennusteisiin nähden ääripäätä edustavat kuukausien päähän ulottuvat vuodenaikais- tai kuukausiennusteet. Pitkien ennusteiden osalta kannattaa muistaa, että ennusteet ovat yleensä ennustettuja poikkeamia pitkän ajan keskiarvoista; onko siis tavanomaista lämpimämpää, sateisempaa tms. Yksittäisen päivän säätä on täysin mahdoton arvioida viikkojen tai kuukausien päähän.

Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ”Kuinka pitkälle säätä voi ennustaa?” ei ole helppo antaa. Laaja-alaiset ja pitkäkestoiset sääilmiöt, kuten syksyiset matalapaineet, ovat paremmin ennustettavissa, kuin lyhytkestoiset ja pienialaiset sääilmiöt. Ukkospilvet, syöksyvirtaukset ja trombit ovat kenties rajuin esimerkki pienialaisista ja usein vaikeasti ennustettavista sääilmiöistä. TV:n sääennusteet ovat keskimäärin käyttökelpoisia 1 – 5 vuorokauden päähän, mutta sadekuuroja voidaan hädin tuskin ennustaa muutaman tunnin tarkkuudella.

Aiheesta lisää Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Aluejako sääennusteissa

Säägrafiikka: Aluejako sääennusteissa

Missä on maan keskiosa? Kuuluuko pääkaupunkiseutu länteen vai itään? Sääennusteiden aluejakoa on selvitetty täällä

Ylen tv-lähetysten sääsymbolit

Säägrafiikka: Ylen sääkartan symboleja

Sadetta vai sadekuuroja? Mitä tarkoittaa violetti katkoviiva sääkartalla? Vastauksen kysymyksiin löydät täältä.

Tuorein sääennuste

Tuoreimmat

Muualla Yle.fi:ssä