Njuike sisdoaluide

Kuldâl jienâ: Säämi- já roomaantaidâreh čokkâneh Anarân smiettâđ ohtsijd kulttuurtooimâid

Kulttuurfoorum Gula mu – Hunnela maan lii kulttuurkuávdáš Sajosist 23.–24.11.2020.

Säämi läänitaidâr Milja Guttorm avžut ulmuid puáttiđ tieđettâmtilálâšvuotân kuullâđ, magareh ovtâspargoh láá sämmilij já romanij kulttuursyergist vyerdimist 24.11. tijme 13. Govva: Satu Koho

Sämmilijn já romanijn lii lâm ovdil-uv ohtsâšpargo, mut tääl čokkâneh vuosmuu keerdi taidâreh oovdâst smiettâđ ovtâspargoid. Taiđuu ovdedemkuávdáš Taike uárnee kulttuurfoorumin Gula mu – Hunnela maan Anarâs, Sajosan 23.–24.11.2020. Tohon láá puávdejum 13 taidâr, läänitaidârij lasseen, smiettâđ puátteevuođâ ohtsijn tooimâin.

Säämi läänitaidâr Milja Guttorm muštâl, et sii irâttii taan juáhun valjiđ maaŋgâ ahasijd já maaŋgâ eres syergi taidârijd já meid sii, kiäh ij lah val nuuvt tobdoseh.

– Mist lii juurdâ sárnuđ mii fiäránijn já sárnud puáttee ohtasâšpargoost, mii tábáhtuvá tobbeen taaiđâkiedist já maggaar aašijd sátáččijm oovdâst ovdediđ, iätá Guttorm.

Läänitaidâreh tuálih tergâdân Suomâ ucceeblovoi ohtâsijd kulttuurtooimâid já pargoid.

– Siisâvärrejeijen-uv láá ennuv ohtsiih kulttuur tooimah, tot lii pyeri, te mii halidijm lasettiđ meid mii jieččân ucceeblovoi ohtsâšpargo, muštâl Guttorm.

Säämi läänitaidâr Milja Guttorm avžut ulmuid puáttiđ tieđettâmtilálâšvuotân kuullâđ, magareh ovtâspargoh láá sämmilij já romanij kulttuursyergist vyerdimist majebaargâ 24.11. tijme 13.

Kuldal Milja Guttorm Kulttuurfoorum Gula mu -Hunnela maan tápáhdumeest.

Ođđasamosat