Njuike sisdoaluide

Kuldâl jienâ: Kuávluvaaljâi jienâstemprooseentkišto lii joođoost: "Irâttep hokâttâllâđ ulmuid jyehi kieldâst jienâstiđ"

Kiišton uásálisteh pyereestvaijeemkuávluh já táppám pyereestvaijeemkuávluh ferttejeh faallâđ torikáhvástâllâm vyeitteid.

Aanaar kieldâ vaaljâlävdikode čällee Anne-Marie Kalla muštâl, ete meid Laapi pyereestvaijeemkuávlu lii fáárust kuávluvaaljâi jienâstemprooseenkištoost. Govva: Linda Tammela / Yle
Kuldâl maid Aanaar kieldâ vaaljâlävdikode čällee Anne-Marie Kalla muštâl jienâstemprooseent kištoost.

Pohjois-Pohjanmaa pyereestvaijeemkuávlu lii hástám eres kuávluid jienâstemprooseentkiišton. Meiddei Laapi pyereestvaijeemkuávlu lii váldám háástu vuástá.

– Tiäđust-uv tot lii tondiet, ete irâttep hokâttâllâđ ulmuid jyehi kieldâst jienâstiđ, muštâl Aanaar kieldâ vaaljâlävdikode čällee Anne-Marie Kalla.

Kuávluvaaljâi munejienâstem lii álgám já meid Säämist ulmuuh láá iällám jienâstmin muuneeld. Gallupij mield kuávluvaaljâi jienâstemprooseent ličij vyeligâš ubâ Suomâst, uásild korona keežild, mutâ meiddei tondiet, ete ulmuuh iä tieđe moh láá kuávluvaaljah.

Juáháš puáhtá uásálistiđ jienâstemprooseentkiišton jienâstmáin kuávluvaaljâin. Kalla muštoot, ete Anarist láá-uv ennuv máhđulâšvuođah jienâstmân. Munejienâstem lii máhđulâš kirjeráájuin já jienâstemautost. Tärkkilub tiäđuid jienâstemmáhđulâšvuođâin kaavnah Aanaar kieldâ nettisiijđost. (siirryt toiseen palveluun)

Ko saahâ lii kištoost, te lii tiäđust meiddei palhâšume. Táppám pyereestvaijeemkuávluh ferttejeh faallâđ torikáhvástâllâm vyeitteid. Káhvástâllâm uárnejuvvoo tom vyeitteekuávlu kieldâ torist, mast lii lamaš stuárráámus jienâstemprooseent.

– Taat lii sierâmielâlâš kišto, mutâ tiäđust-uv jyehi kieldâ haalijd vyeittiđ. Tot ličij tiäđust-uv pyeri, ko ulmuuh jienâstiččii já halijdiččii vaiguttiđ aššijd.

Munejienâstem lii joođoost 18.1. räi

Kuávluvaaljah láá historjáliih vaaljah, ko toh uárnejuvvojeh tääl ive 2022 vuossâmuu keerdi kuássin Suomâst. Eidusâš jienâstempeivi lii 23.1.2022. Munejienâstem pištá majebaargân 18.1. räi.

Ive 2023 aalgâst ovdâsvástádâs sosiaal- já tiervâsvuođâpalvâlusâin sirdoo kieldâin pyereestvaijeemkuávloid. Kuávluvaaljâin adelah jienâ iävtukkâssân, kiän halijdah meridiđ jieijâd pyereestvaijeemkuávlu tiervâsvuođâhuolâttâsâst kuávlustiivrâst. Laapi kuávlustiivrân väljejeh 59 airâsid.

Eenâb tiäđuh kuávluvaaljâin kávnojeh Säämi valjâláávust tavesämikielân.

Kuldâl lase anarâš saavâid tääbbin.

Ođđasamosat