Njuike sisdoaluide

Guldal jiena: Skábmagovaide bastet viimmat bálkkáhit ollesáigge bargi – filbmafestivála ovddidit dál badjel 160 000 euro veahkkeruđain

Sámi dáidaga doarjjasearvi háliida ovddidit Skábmagovat-filbmafestivála eambo ekologalut guvlui ja ordnet filbmačájáhusaid ja bargobájiid festivála olggobealde. Dan várás searvi sáhttá maid bálkkáhit bargiid, go oaččui stuorra veahkkeruđa Kone foanddas.

Anne Kirste Aikio sávvá, ahte boahttevuođas Skábmagovat-filbmafestivála čohkkešii eamiálbmogiid ja eará filbmaberošteddjiid oktii sihke báikki ala Anárii muhto maiddái neahta bokte. Govva: Xia Torikka / Yle

Sámi dáidaga doarjjasearvi (SDD) oaččui gieskat 163 000 euro veahkkeruđa Kone foanddas. Veahkkeruhta lea dárkkuhuvvon njealji jahkái.

Sámi dáidaga doarjjasearvvi váldobargu lea lágidit eamiálbmogiid filbmafestivála Skábmagovaid ja dainna veahkkeruđain bastetge ovddidit festivála lágideami, muitala searvvi ságadoalli Anne Kirste Aikio. Searvi háliida giddet boahttevuođas eambo fuomášumi ekologalašvuhtii festivála lágideamis.

Okta vuohki geahpedit áimmunuoskkideami sáhtášiige leat joatkit festivála hybridahámis, smiehtada Aikio. Hybridamálle oaivvilda dan, ahte filmmaid sáhttá geahččat sihke stuorra šearpmas muohtateáhteris dahje iežas ruovttusuffás. Koronapandemiija dihte festivála lágiduvvo dál nuppe háve dušše neahttadáhpáhussan.

– Jus mii háliidat geahpedit mátkkošteami, nu mo ekologalašvuođa ulbmil lea, de mu mielas dat lea hui lunddolaš boahtteáiggisge fállat dakkára, oaivvilda Aikio.

Boahttevuođas Skábmagovaid filbmafálaldaga sáhttá návddašit sihke muohtateahtáris ja iežas ruoktosuffás. Govva: Skábmagovat

Erenomážit son illuda das, go dál sis lea vejolašvuohta maid bálkkáhit festiválabargi olles jahkái. Dán rádjai searvi lea bálkkáhan festiválabargiid dušše moatti mánnui.

– Jus jurddaša eará stuorra sámefestiválaid, de buot festiválain leat olbmot, geat birra jagi barget dainna festiválain. Mis ii leat leamašan dakkár dilli, mii leat álo dušše bálkkáhan veháš ovdal festivála buvttadanjoavkku. Dán ja eará ruhtadangálduid dihte mii sáhttit bálkkáhit olbmuid birra jagi ovddidit dan festivála, illuda Aikio.

Dasa lassin searvvi ulbmilin lea lebbegoahtit sáme- ja eamiálbmotfilmmaid iešguđege filbmafestiválaide ja dáhpáhusaide ja ordnet filbmabargobájiid mánáide ja nuoraide. Geahččit leat maid sávvan filbmačájáhusaid birra jagi Skábmagovat-filbmafestivála lassin, muitala Aikio.

– Mii oažžut hui dávjá máhcahaga, ahte manin dušše oktii jagis go lea nu guhkes áigi vuordit oaidnit man nu filmma, lohká Anne Kirste Aikio.

Guldal dás olles jearahallama.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.