Njuike sisdoaluide

Guldal jiena: Dálkkádataktivistta guovttos Jenni Laiti ja India Logan-Riley ásaheigga eamiálbmogiid dálkkádatboahttevuođa ambassáda

Ambassáda ulbmilin lea dáidaga ja aktivismma bokte govahallat vuoiggalaš, antikoloniála ja postfossiila boahttevuođa.

Ásaheaddjiguovttos, Jenni Laiti ja India Logan-Riley, leaba plánen johttit ambassádain maiddái Amerihkkái ja Kanadai. Govva: Carl-Johan Utsi
Guldal maid dálkkádataktivista Jenni Laiti muitala eamiálbmogiid dálkkádatboahttevuođa ambassáda birra.

Eamiálbmogat vásihit vuosttamuččaid joavkkus dálkkádatrievdama váikkuhusaid. Dálkkádatrievdan váikkuha čiekŋalit maiddái sápmelaččaid birrasii, ealáhusaide ja kultuvrii (siirryt toiseen palveluun).

– Eamiálbmogiin gávdnojit čovdosat dálkkádatkriisii, muhto dat eai vuhtiiváldojuvvo, oaivvilda dálkkádataktivista Jenni Laiti.

Son lea ásahan ovttas maori dálkkádataktivista India Logan-Rileyin Indigenous Climate Futures Embassy nappo eamiálbmogiid dálkkádatboahttevuođa ambassáda.

Ambassáda ulbmilin lea dáidaga ja aktivismma bokte govahallat ovttas vuoiggalaš, antikoloniála ja postfossiila boahttevuođa.

– Dat lea dáiddalašaktivisttalaš prošeakta, mii ovddida eamiálbmotvuoigatvuođaid ja maiddái bargá albma duohta dálkkádatčovdosiiguin. Váldoulbmil lea ráhkadit višuvnnaid, ahte mii lea vuoiggalaš boahttevuohta midjiide dálkkádaga olis ja mo mii sáhttit bargat dan guvlui.

Ambassáda doaibmá dál Sámis ja Aotearoas. Ásaheaddji guovttos leaba goittotge plánen mátkkiid maiddái Amerihkkái ja Kanadai.

– Jurddan livčče johtit ambassádain ja deaivvadit eará eamiálbmogiiguin ja maiddái ráhkadit dakkár saji báikkálaččat, gos mii sáhttit ovttas earáiguin smiehtadit daid vuoiggalaš boahttevuođaid.

India Logan-Riley finai Sámis Jenni Laiti guossin. Laiti mátkkošta Aotearoai dalle go dohko beassá. Govva: Carl-Johan Utsi

Laiti: "Kolonialisttalaš stáhtat eai váldde vuhtii min máhtu"

Dálkkádatrievdama bisseheapmi gáibida čovdosiid. Jenni Laiti oaivvilda, ahte eamiálbmogiin leat čovdosat juo leamen.

– Mis lea min viisodat, árbevirolaš máhttu ja eallinvuohki, mat leat iešalddes juo dat čovdosat. Vaikko mis leat dat čovdosat, de das leat olu čuolmmat. Ovdamearkka dihtii kolonialisttalaš stáhtat eai váldde vuhtii min máhtu, eatge mii beasa ieža mearridit mo min eallin galggašii leat, dadjá Laiti.

Laiti muitala, ahte earálágan, vuoiggalaš boahttevuođa ferte máhttit govahallat vai olbmot sáhttet bargat buoret boahttevuođa guvlui ja dat ollašuvvá.

Laiti muitala, ahte ambassáda barggus lea nana oktavuohta Čearretsullo moratoriai ja dat joatká moratoria barggu viidásut dásis.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.