Njuike sisdoaluide

Guldal jiena: Ođđa giellaoahppanáppa bokte sáhttá oahpahallat davvisámegiela ja eará veahádatgielaid

IndyLan-nammasaš áppa bokte sáhttá oahpahallat gielaid gos beare máilmmis máŋgga gillii. Sámiráđi váldočálli Áile Jávo mielas áppa almmustuvvá heivvolaš áiggiin, go dán jagi álgá ON álgoálbmotgielaid logijahki.

Sámiráđi váldočálli Áile Jávo muitala, ahte sin ovddasvástádussan lei jorgalit ja heivehit sámegiela áppii. Govva: Piera Balto / NRK Sápmi
Guldal maid Sámiráđi váldočálli Áile Javo muitala ođđa áppas, mainna sáhttá oahpahallat Eurohpá veahádatgielaid, dego davvisámegiela.

Gielaoahpahallan lea dálá áigge hui álki: ii eará go luđet applikašuvnna telefovdnii, válljet giela man háliida oahpahallat ja oahpahalli dási. De rahpasa máilbmi mas leat olu iešguđetgelágan guldalan- ja giellaoahpahárjehusat. Ná álki lea maiddái davvisámegiela oahpahallan.

Sámiráđđi ovttasbargoguimmiidisguin miehtá Eurohpá lea almmuhan giellaoahppanáppa (siirryt toiseen palveluun), mainna sáhttá gos beare máilmmis háliidit oahpahallat earret eará davvisámegiela.

Eurohpalaš vehádatgielaid sáhttá oahpahallat álkit applikašuvnnain, man gohčodit namain IndyLan.

Giellaoahppanáppain bargan lei Sámiráđđái áibbas ođđalágan doaibma. Sin ovddasvástádussan lei jorgalit ja heivehit sámegiela áppii.

– Mun doaivvun, ahte dat áppa sáhttá leat mielde čalmmustahttimin min gielaid ja boktit beroštumi. Mu mielas lea maid hui buorre, ahte gielaid sáhttá oahppat iešguđetge váldogielaid bokte, sihke eŋgelas-, dáro-, ruoŧa-, suoma- dahje spánskkagiela bokte, dadjá Sámiráđi váldočálli Áile Jávo.

Heive sihke easkaálgiide ja daidda geat jo veháš máhttet giela

Na maid don lávet hommát astoáiggis? Dan vehá astoáiggis mii mus lea, de láven geasanasain čuojahit. Geasanasain? Gos dan leat oahppan? Ovdamearkka dihtii dákkár sámegiela cealkagiid sáhttá gullat applikašuvnna hárjehusain.

Áppa heive sihke daidda, geat eai máhte vel sánige davvisámegiela, ja maiddái daidda, geat leat jo muhtun veardde oahpahallan giela. Áppas sáhttá oahpahallat sániid govaid ja jienaid bokte, muhto maiddái giellaoahpa, muitala Áile Javo.

– Mun sávan, ahte dat lea buorre liigeveahkeneavvu sidjiide geat háliidit oahppat sámegiela. Iihan oktage oahpa olles giela beare ovtta áppa bokte, muittuha Javo.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.