Njuike sisdoaluide

Ampuma-asein metsästäminen kielletään Lapin vilkkailla virkistys- ja matkailualueilla viideksi vuodeksi

Helmikuun alusta lähtien ampuma-asein metsästäminen kielletään muun muassa Inarin retkeilyalueella, Saariselän matkailukeskuksen lähialueilla sekä Urho Kekkosen kansallispuiston retkeilyreiteillä.

Metsästystä kielletään muun muassa Urho Kekkosen kansallispuiston alueella. Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Lapin aluehallintovirasto AVI kieltää ampuma-asein metsästämisen (siirryt toiseen palveluun) viideksi vuodeksi Inarin, Sodankylän, Sallan, Posion ja Rovaniemen kuntien virkistys- ja matkailualueilla. Metsähallituksen esittämä ja hakema kielto on voimassa 4.2.2022–3.2.2027.

Metsästyskielto ei koske koirien tai ajomiesten avulla tapahtuvaa hirvenajoa, pienpetojen loukku- tai rautapyyntiä eikä siihen liittyvää lopetusaseen käyttöä, eikä alueella olevan haavoittuneen riistaeläimen jäljittämistä tai lopettamista.

Inarin ja Sodankylän kunnissa metsästämistä rajoitetaan Saariselän, Laanilan, Kiilopään ja Urho Kekkosen kansallispuistojen matkailukeskusten lähialueilla ja niiden retkeilyreiteillä sekä Inarin retkeilyalueella.

Metsästystä rajoitetaan myös Rovaniemellä Napapiirin retkeilyalueella sekä Sallassa Sallatunturin matkailukeskuksen lähialueella ja Posiolla Riisitunturin kansallispuiston päiväreittien lähialueella.

Rajoitusta perustellaan lisääntyneillä matkailijamäärillä. Aluehallintoviraston mukaan metsästyksen rajoittaminen näillä alueilla on tärkeää yleisen turvallisuuden kannalta.

Metsästyksen rajoittamista ryhdyttiin valmistelemaan sen jälkeen, kun Urho Kekkosen kansallispuistossa tapahtui lokakuussa 2020 metsästysonnettomuus, jossa maastopyöräilijä menehtyi.

Inarissa metsästystä rajoitetaan muun muassa Juutuan retkeilyalueella. Kuva: Otso Ritonummi / Yle

Pohjois-Lapissa päätöstä ei toivottu

Inarin riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Jari Huhtamella on pettynyt päätökseen. Kun kansallispuisto perustettiin, kirjattiin perustamisasiakirjoihin paikallisten metsästysoikeus alueella. Nyt lakiin kirjattua metsästysoikeutta rajataan ja sen takia metsästäjät ovat vastustaneet kieltoa, kertoo Huhtamella.

– Vastustaa tätä täytyy edelleenkin. Kyllä tässä on vakavassa harkinnassa myös valituksen tekeminen.

Huhtamella painottaa, että tapaturma kansallispuistossa on yksittäistapaus, eikä sen johdosta olisi tullut laatia näin tiukkoja rajoituksia metsästykseen.

Metsähallitus on todennut vastineessaan Inarin riistanhoitoyhdistyksen lausunnon osalta, että Urho Kekkosen kansallispuistossa on aiemminkin metsästys rauhoitettu Kiilopään ja Tankavaaran alueilla 1990-luvun puolivälissä sekä 1990–2000-lukujen taitteessa.

Inarin kunta pitää Lapin aluehallintovirastolle antamansa lausunnon perusteella Urho Kekkosen kansallispuiston metsästyskieltoaluetta ylimitoitettuna. Myös sekä Inarin että Sodankylän kunnat sekä Sodankylän riistanhoitoyhdistys viittasivat lausunnoissaan laissa määrättyyn kuntalaisten oikeuteen harjoittaa metsästystä alueella, eivätkä puoltaneet päätöstä.

Sallassa kunnalla ei ollut huomautettavaa rajoituksista ja Sallan riistanhoitoyhdistyskin näki rajoitukset riittävästi perusteltuina.