Njuike sisdoaluide

Sámekultuvrra suoji áigot nannet ođđa luonddusuodjalanlágas – ministtar Emma Kari: "Sámiid rivttiid nannen lea birasministeriijai dehálaš"

Ráđđehusa evttohusas ođđa luonddusuodjalanláhkan málbmaohcan gildojuvvošii oalát álbmot- ja luonddumehciin. Sámekultuvrra suodji nannejuvvošii riikkaidgaskasaš soahpamušaid ja vuođđolága mielde.

Biras- ja dálkkádatministtar Emma Kari illuda, ahte sii leat nagodan ovddidit dehálaš ođastusaid láhkii. Govva: Markku Pitkänen / Yle

Suoma ráđđehusa evttohus ođđa luonddusuodjalanlágas lea gárvvásmuvvan. Sámiid rivttiid nannen lei okta guovddáš prioritehtain luonddusuodjalanlága ođasmahttimis, muitala biras- ja dálkkádatministtar Emma Kari.

Sámiid rievttit leat máinnašuvvon evttohusas (siirryt toiseen palveluun)earret eará dan oktavuođas, ahte sámekultuvra suodji nannejuvvošii. Dálá luonddusuodjalanlágas eai leat gidden olu fuomášumi sámiid rivttiid sihkkarastimii.

Ráđđehusa evttohusas sámekultuvrra suodji nannejuvvošii riikkaidgaskasaš soahpamušaid ja vuođđolága mielde. Evttohusa mielde sámekultuvrra suoji nannen buoridivččii sámiid árbevirolaš ealáhusaid sajádaga ja das livčče buorit váikkuhusat sámeservošiidda.

– Boahtte áiggis luonddusuodjalanlágas meroštallojuvvon doaimmain eai oaččo dagahit stuorit go unna heajosmahttima sámekultuvrii, dadjá Kari.

Stáhta luonddusuodjalanguovlluin sámiid ruovttuguovllus ferte boahtte áiggisge sihkkarastit sámiid kultuvrra bajásdoallama ja ovddideami eavttuid, muitala Kari.

– Dalle go sámiid ruovttuguvlui dahkkojuvvo dikšun- ja geavahanplána earret eará ođđa álbmot- dahje luonddumeahccái dahje stáhta luonddusuodjalanguvlui, de dat dahkkojuvvo ovttas sámiiguin.

Málbmaohcan gildojuvvošii oalát álbmot- ja luonddumehciin

Emma Kari lea gávnnahan, ahte ruvkedoaimmat, málbmaohcan ja guovlovárremat fuolastuhttet dál máŋgga sajis Davvi-Suomas. Ráđđehus atná dehálažžan, ahte luonddusuodjalanlágain gildojuvvo boahtte áiggis málbmaohcan ollásit álbmot- ja luonddumehciin.

– Eará stáhta luonddusuodjalanguovlluin málbmaohcan livčče vejolaš dušše čavga lohpeeavttuiguin. Muđui málbmaohcama muddejit ruvkelágain, man leat maiddái dál ođasmahttimen, čilge Kari.

Ođđa luonddusuodjalanláhka čavge áitatvuloš luonddu suodjaleami. Ođđa áššin lágas leat ovdamearkka dihtii njuolggadusat eaktodáhtolaš ekologalaš kompensašuvnnas ja áitatvuloš luonddutiippaid suodjaleamis. Maiddái dálkkádatrievdamii vuogáiduvvan lea čállojuvvon lága ulbmiliidda.

Čuovvovažžan ráđđehusa evttohus ovdána riikkabeivviid váljagottiide.

Riikabeivviin leat farga geargamen maiddái dálkkádatlága ođasmahttimiin. Dan oktavuođas vuođđuduvvo sápmelaš dálkkádatráđđi doarjut dálkkádatplánaid dahkama ja buvttadit dieđu. Sámiid rivttiid nannen lea birasministeriijai dehálaš, dadjá Kari.

Beaivvi ságaid ja Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Ođđasamosat