Njuike sisdoaluide

Kuldâl jienâ: Kielâpiervâlij pargeeh pirrâ Suomâ čokkâneh Anarân ovdediđ kielâpiervâltooimâ – teeman lii muusikpedagogiik

Kielâpiervâl juávhust pargeh táválávt tuše kyehti teikkâ kulmâ ulmuu. Tondiet lii tehálâš moddii ivveest teivâđ eres kielâpiervâlij pargeigijn.

Anarâškielâlâš kielâpiervâljuávhuh láá tääl ohtsis kulmâ. Kyehti Anarist já ohtâ Avelist. Govva: Anneli Lappalainen / Yle
Kuldâl maid Sämitige kielâpiervâlstivrejeijee Niina Aikio-Siltala muštâl kielâpiervâlij ovdedempeeivijn. Toimâtteijen Sáárá Seipiharju.

Anarist uárnejuvvojeh oholoopâ kielâpiervâltooimâ ovdedempeeivih. Peeivij ulmen lii finniđ puoh kielâpiervâl pargeid pirrâ Suomâ oovtâ sajan savâstâllâđ já uásálistiđ škovliittâsân.

Peeivih láá táválávt kuohtii ivveest, já peeivijd uárnee Sämitige kielâpiervâlstivrejeijee Niina Aikio-Siltala.

– Taan oholoopâ teeman lii muusikpedagogiik, já Jessika Lampi puátá škovliittiđ pargeid.

Kielâpiervâltoimâ lii vijđánâm majemui iivij ennuv. Kielâpiervâljuávhuh láá tääl ohtsis 12, main kyehti láá nuorttâlâškielâliih, kulmâ anarâškielâliih já čiččâm orjâlâškielâliih. Tavemus saje kost kielâpiervâl tuáimá lii Njuárgám já mädimus vuot Oulu.

Ovdedempeeivijn finnee kolleeglâš torjuu eres pargein

Kielâpiervâlij pedagogiik já tooimâi ovdedem oovtâst pargeigijn lii Niina Aikio-Siltala mielâst tehálâš. Kielâpiervâlij pargeeh finnejeh ovdedempeeivijn meid kolleeglâš torjuu. Kielâpiervâleh láá uceh já táválávt pargosaajeest kávnoo tuše ohtâ, enâmustáá kyehti, pargoskippáár.

– Lii hirmâd tehálâš peessâđ eres-uv kielâpiervâlpargeigijn teivâđ, savâstâllâđ já jyehiđ fiäránijd já jurduid pargoost.

Ruttâdem keežild ovdedempeeivih láá tárguttum tuše kielâpiervâlij pargeid, mutâ ulmen já tuoivân liččii orniđ taid puátteevuođâst puoh sämmilâš arâšoddâdempargeid, muštâl Aikio-Siltala.

Onne älgih Anarist kielâpiervâl pargeid uáivildum ovdedempeeivih. Ritva Kangasniemi lii porgâm kielâpiervâlist ive 1997 rääjist já lijkkoo ovdedempeivijd já lii ain mieldi ko toh uárnejuvvojeh. Toimâtteijen Anja Kaarret.

Kuldâl lase anarâš saavâid tääbbin.